„SZÓRVÁNYBAN ÉLŐ JÖVEVÉNYEKNEK”

Ha kapnánk egy papírt, aminek az elején ez állna: „Tisztelt Uram!”, rájönnénk, hogy éppen egy levelet olvasunk. Valószínűleg még arra is következtetnénk, hogy olyasvalakitől jött, akivel nem állunk szoros kapcsolatban.

A mai levelek megszokott módon kezdődnek, mint ahogy az ókoriak is. Péter úgy kezdi írását, ahogy egy ókori levélnek kezdődnie kell. Megnevezi a szerzőt és a címzetteket.

Olvassuk el 1Pt 1:1 versét! Mit tudhatunk meg ebből a versből, ami kissé megvilágíthatja a hátteret?

Péter egyértelműen azonosítja magát. A neve a levél első szava. Ám azonnal „Jézus Krisztusnak apostolaként” mutatja be magát. Ezzel felmutatja „meghatalmazását”, kihangsúlyozza isteni elhívását, ahogy azt Pál is gyakran tette (Róm 1:1; Gal 1:1; Ef 1:1). „Apostol” volt, „küldött” – az Úr Jézus Krisztus küldte el.

Péter megnevezi, hogy mely régiókba küldte levelét: Pontuszba, Galáciába, Kappadóciába, Ázsiába és Bithiniába. Ezek egyaránt kis-ázsiai területek, nagyjából a mai Törökország Boszporusztól keletre eső részén.

Vitatott, hogy Péter leginkább zsidó vagy pogány hívőknek írt-e. Az 1Pt 1:1 versében használt kifejezések – „jövevények”, „szórványban (diaszpórában) élők” (új prot. ford.) – általában az I. században a Szent Föld határain kívül élt zsidókra utalnak. A „választva” és „megszentelésében” szavak 1Pt 1:2 versében zsidókra és keresztényekre is vonatkoznak. A „pogányok” (1Pt 2:12; 4:3) szóval utal az apostol azokra, akik a közösség körein kívül estek, tehát ez is alátámasztja, hogy zsidóknak írt.

Néhány kommentátor ezzel szemben azzal érvel, hogy amit az apostol 1Pt 1:18 és 4:3 versében mond, az inkább illik a pogányságból megtért keresztényekre, mint a zsidókra. Elvégre, vajon Péter tényleg írt volna a zsidóknak „a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekről”? Vagy mondta volna nekik ezt: „Mert elég nekünk, hogy életünk elfolyt idejében a pogányok akaratát cselekedtük járván feslettségekben, kívánságokban, részegségekben, dobzódásokban, ivásokban és undok bálványimádásokban” (1Pt 4:3)?

Számunkra viszont a hallgatóság kiléténél még fontosabb, hogy mi áll az üzenetben.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: