AZ ÚR MEGVALLÁSA

Olvassuk el Lk 22:31-34, 54-62 verseit! Mit tanulhatunk Péter kudarcaiból?

Pétert jó szándék vezette. Sőt, a többi tanítványnál nagyobb bátorságról tett bizonyságot. Elindult Jézus után, hogy megtudja, mi történik majd vele, csak leplezni akarta kilétét. Ez a megalkuvás, a jó és helyes úttól való eltérés vezetett azután oda, hogy háromszor megtagadta Urát, pedig korábban Jézus pontosan ettől óvta.

Péter története sajnos elég jól mutatja, milyen káros következménnyel járhat a megalkuvás.

Amint tudjuk, a keresztény történelem tele van annak szörnyű következményeivel, hogy mi történik, amikor a hívők engedményeket tesznek a legfontosabb igazságok terén. Bár az élet során gyakran kell kompromisszumot kötnünk, időnként késznek kell lennünk adni és kapni, a legfontosabb igazságokban azonban szilárdan meg kell állnunk. Népünknek meg kell tanulnia, hogy mi az, amiben semmilyen körülmények között sem szabad megalkudni (pl. lásd Jel 14:12)!

Ellen G. White szerint Péter megbicsaklása és kudarca a Gecsemánéban kezdődött, amikor imádkozás helyett aludt, és így nem készült fel lelkileg a következő eseményekre. Ha hűségesen imádkozik, nem „tagadta volna meg az Urat” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 2010, Advent Kiadó, 617. o.).

Péter valóban fájdalmas kudarcot vallott. Ám ha mégoly nagy is volt a bukása, Isten kegyelme annál is hatalmasabb! „…de ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik” (Róm 5:20). Jézus megbocsátása tette Pétert a korai keresztény egyház egyik legkiválóbb vezetőjévé. Milyen komoly lecke ez mindannyiunknak Isten kegyelmének valóságáról! Micsoda tanulság ez a számunkra, hogy kudarcaink ellenére hittel kell tovább haladnunk!

Péter igazán értette, hogy mit jelent megbocsátásban részesülni. Saját életéből tudta, hogy pontosan miről szól az evangélium, mert nemcsak az emberi bűnösség valóságát tapasztalta, hanem Istennek a bűnösök iránti szeretetét és kegyelmét, annak nagyságát és mélységét is.

Hogyan lehetünk képesek megbocsátani annak, aki csalódást okozott nekünk, mint ahogy Péter is nagy csalódást okozott Jézusnak?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: