KRISZTUS MEGVALLÁSA

Jézus történetének egyik nagy pillanatára Péterrel folytatott beszélgetése közben került sor. A Mester épp néhány írástudóval és farizeussal foglalkozott. Jelet kértek tőle, ami bizonyítaná, hogy kicsoda Ő (lásd Mt 16:1-4). Majd később, amikor egyedül maradt a tanítványokkal, Jézus arról a két csodatételéről beszélt, amikor kétszer is enni adott több ezer embernek néhány kenyérből és halból. Eközben a tanítványokat intette „a farizeusok és sadduceusok kovászától” (Mt 16:11).

Olvassuk el Mt 16:13-17 verseit! Mi történik itt? Mi a jelentősége Péter Jézushoz intézett szavainak?

Péter bátran beszélt Jézusba vetett hitéről. Mt 16:20 alapján egyértelmű, hogy mások is egyetértettek hitvallásával, amellyel Krisztust Messiásnak mondta. Bár ez Jézus szolgálatának egyik fordulópontja volt, a tanítványoknak, Pétert is beleszámítva, sokat kellett még tanulniuk.

„A tanítványok még mindig azt várták, hogy Krisztus földi fejedelemként fog uralkodni. Bár már oly régóta rejtegeti tervét, azt hitték, hogy nem marad örökre szegénységben és homályban, közeleg az idő, amikor megalapítja országát. Olyan gondolat, hogy a papok és rabbik gyűlöletét sohasem győzik le, hogy Krisztust saját nemzete veti el, csalóként elítélik, gonosztevőként keresztre feszítik, a tanítványok fejében meg sem fordult” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 2010, Advent Kiadó, 350. o.).

Jézus, amikor a tanítványok Messiásként ismerték el, elkezdett arról tanítani, hogy szenvednie kell és meg kell halnia (lásd Mt 16:21-23), ám ezt a gondolatot Péter nem tudta elfogadni. Egészen addig elment, hogy „feddeni” kezdte az Urat. Ekkor Jézus odafordult hozzá és így szólt: „Távozz tőlem Sátán” (Mt 16:23). Ez az egyik legszigorúbb dolog, amit bárkinek is mondott szolgálata során, viszont az ő érdekében tette. Péter szavai a saját vágyait, önző akaratát tükrözték. Jézusnak ott, abban a pillanatban meg kellett őt állítania (és bár Jézus Sátánhoz beszélt, Péter kapta meg az üzenetet). A tanítványnak el kellett fogadnia, hogy az Úr szolgálata szenvedéssel jár. Későbbi írásaiban világossá válik, hogy megtanulta ezt a leckét (lásd 1Pt 4:12).

Milyen gyakran ütköznek személyes vágyaink azzal, amiről tudjuk: Isten akarata, hogy megtegyük? Hogyan döntjük el, hogy mit teszünk ilyen helyzetekben?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: