Péter személye

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 14:22-34; 16:13-17; Lukács 5:1-11;

22:31-34, 54-62; Galata 2:9, 11-14

„De látva a szelet, megrémült, és süllyedni kezdett. Rémülten kiáltott: Uram, ments meg! Jézus pedig azonnal kinyújtotta kezét, megragadta őt, és azt mondta neki: Kicsinyhitű, miért kételkedtél” (Mt 14:30-31, ÚRK)?

Jézus első követőinek egyike volt Péter; két könyvet írt (Péter első és második levele), amelyek az ő nevét viselik. Urunk mellett maradt földi szolgálata során, és az egyik első tanítvány volt, aki látta az üres sírt. Így rengeteg tapasztalattal rendelkezett, amelyekből a Szentlélek ihletésével meríthetett, hogy megírja a komoly hatású leveleket. „Mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, hogy szemtanúi voltunk isteni fenségének” (2Pt 1:16, RÚF).

Péter gyakran megjelenik az evangéliumokban, láthatjuk győzelmeit és kudarcait. Általában ő volt a tanítványok szószólója, amikor Jézussal beszélgettek. Kiemelkedő egyházi vezető lett Jézus feltámadása és mennybemenetele után. Az apostolok cselekedete és a Galáciai levél is beszél róla.

A legfontosabb viszont az, hogy tudta, mit jelent hibázni, megbocsátásban részesülni, majd hittel és alázattal tovább haladni. Határozott hangon vezet mindannyiunkat, akiknek tapasztalnunk kell Isten kegyelmét, hiszen már ő is részesült benne.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: