A Szentlélek és a lelkiség

Sokan hallottuk már ezeket a szavakat: „Megkeresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében.” Ha már megkeresztelkedtünk, bizonyára akkor hallottuk ezt a mondatot, mielőtt a lelkész alámerített volna a vízbe (lásd Mt 28:19). Megkeresztelkedni az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Igen, a Lélek az Atyával és a Fiúval együtt szerepel ebben a mondatban.

Nem is csoda! A hetedik napot ünneplő adventisták hitelvei című könyvben „A Szentlélek Isten” című fejezetben ezt olvashatjuk: „Az örökkévaló Szentlélek Isten együttműködött az Atyával és a Fiúval a teremtésben, a testet öltésben és a megváltásban. Ő ihlette a Szentírás íróit, Ő töltötte be Krisztus életét erővel, Ő vonzza és győzi meg az embereket; megújítja és Isten képére formálja azokat, akik engedelmeskednek neki. Azért küldte el az Atya és a Fiú, hogy mindig gyermekeivel legyen; az egyháznak lelki ajándékokat adjon, Krisztus bizonyságtevő szolgálatára képesítsen; és a Szentírással összhangban az igaz-ságra elvezessen” (Budapest, 2002, Advent Kiadó, 68. o.).

Mindazonáltal, miközben a Bibliát olvassuk – különös tekintettel az Ószövetségre –, főként az Atya Isten közvetlen tevékenységét és munkáját látjuk. Mindenütt Ő nyilvánul meg. Az Újszövetségben – különösen az evangéliumokban – újra és újra Jézus, a Fiú munkájáról és tevékenységéről szerzünk tudomást. Az Újtestamentum fő témája Jézus élete, halála és mennyei szolgálata.

Az Atya és a Fiú tevékenységével ellentétben a Szentlélek munkáját nem tárgyalja olyan nyíltan egyik evangélium sem.

Ennek azonban megvan az oka: a Szentlélek nem törekszik arra, hogy a figyelem középpontjában legyen. Az Atya és a Fiú személye közvetlenebbül ábrázolódik ki az Igében. Ez azért van, mert a Szentlélek munkája az, hogy ne önmagára mutasson, hanem Jézusra és mindarra, amit Ő tett értünk. Miközben a Szentlélek tevékenységét fogjuk tanulmányozni, látjuk majd, mennyire létfontosságú a személye keresztényi életünkben. A Szentlélek – aki maga is Isten – úgy ismeri az Atyát, ahogyan senki más, ezért megbízhatóan és hitelesen tudja Őt kinyilatkoztatni. A Szentlélek ihlette a Biblia íróit, és Ő vezet bennünket ma is, amikor tanulmányozzuk, mit is akartak az ihletett írók közölni. A Szentlélek ad üdvbizonyosságot Jézus Krisztus által (Róm 8:16), és Ő biztosít arról is, hogy Isten dolgozik bennünk (1Jn 3:24). A Szentlélek tisztít meg a bűntől és szentel meg. „…megmosattatok, megszentelődtetek és megigazultatok az Úr Jézus nevében és a mi Istenünk Lelke által” (1Kor 6:11, ÚRK). A Lélek a szentségben való növekedést munkálja bennünk egész életünkön át, és megtermi bennünk a Lélek gyümölcsét: a szeretetet, az örömöt, a békességet, a béketűrést, a szívességet, a jóságot, a hűséget, a szelídséget, a mértékletességet (Gal 5:22-23).

„Krisztus azért adta nékünk Lelkét, hogy megújuló erőforrásunk legyen. Nélküle Krisztus áldozata nem jelentett volna számunkra semmi segítséget. A gonosz hatalma évszázadok óta erősödik, és bámulatos, ahogy az emberek alávetették magukat ennek a sátáni fogságnak. Csak az Istenség harmadik személyének a hatalmas erejével tudunk ellenállni a bűnnek, és tudjuk azt legyőzni. A Szentlélek nem korlátozott erővel jön el hozzánk, hanem isteni hatalmának, erejének a teljességével. A Lélek az, Aki eredményessé teszi mindazt, amit a világ Megváltója vitt véghez” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 2010, Advent Kiadó, 578. o.).

Frank M. Hasel, Ph.D., az ausztriai Bogenhofen Szeminárium Teológiai Karának dékánja, valamint az ott található Ellen G. White Tanulmányi Központ igazgatója. 2009-ben a felesége meghalt rákban. Azóta másképpen, új módon tanul bízni Isten jóságában. Nap mint nap újabb és újabb jelekből tapasztalja életében a Szentlélek vigasztalását, békességét és átalakító hatalmát.

Clifford R. Goldstein

szerkesztő

Néhány megjegyzés a magyar kiadáshoz

Tanulmányunkban a bibliai idézeteket többnyire a Károli-féle fordításban közöljük. Más idézeteknél zárójelben olvasható a forrás megjelölése. Számos idézet, valamint a bibliai könyvek neve és rövidítése az újonnan revideált Károli bibliafordítás (rövidítve: ÚRK, Budapest, 2012, Veritas Kiadó) szerint szerepel. Szintén gyakran idézünk még a Magyar Bibliatársulat 2014-ben kiadott, revideált új fordításából (rövidítve: RÚF). Ha az idézetben egy, az oldalon már ismertetett műre hivatkozunk, akkor használjuk az i. m. (idézett mű) rövidítést.

Érdemes ellátogatni a Bibliatanulmányok internetes oldalára: www.bibliatanulmanyok.hu. A web-oldal formátuma letisztult és könnyen áttekinthető, egy helyen megtalálunk rajta minden szolgáltatást: az írott tanulmányt, a Tanítói mellékletet, a White idézeteket, a hanganyagot, valamint a hetenkénti videobeszélgetéseket és a Misszió DVD-t. Az oldal nemcsak számítógépen, hanem táblagépen és okostelefonon is elérhető.

Az érdeklődőket várjuk a Facebook Bibliatanulmányok csoportjában az alábbi címen: https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/.

Az adott heti bibliatanulmánnyal kapcsolatos beszélgetés megtekinthető a PAX Tv adásában már vasárnaponként 16.40-től, illetve kérhető e-mailben, videoüzenetként a Bibliatanulmányok honlapján.

Továbbra is szeretettel ajánlom a Tanítói mellékletet, ami külön kiadványként is beszerezhető.

Zarkáné Teremy Krisztina

a magyar változat szerkesztője

Jézus eljövetele

Kedves Olvasó!

Fiatalok elkészítettek egy összeállítást Jézus visszajöveteléről a DET Ifjúsági Központban. Az alábbi linken elérhető.
Újszerű benne, hogy egy szálon indul el az elbeszélés, majd elágazik, választási lehetőségekkel. Aki kíváncsi, többet is megtudhat!

Telefonon és táblagépen akkor játszható le teljesen a felvétel, ha YouTube alkalmazásban nyitjuk meg, akkor egymás után sorra kinyithatók a különböző választási lehetőségek. Örömmel tájékoztatlak Benneteket erről az új kezdeményezésről. Hívjátok fel a figyelmet erre a videóra mind szélesebb körben, a gyülekezetekben, a fiatalok között! 

Külön köszönet a készítőknek: A felvételek szereplői: Demjén Éva, Farkas Krisztina, Kiss Laura, Ócsai Boldizsár, Rontó Dávid, Zarka Dávid   

Technika, vágás: Rajki Dávid, Cséfán Tamás, Rontó Dávid

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: