MEGSZOMORÍTANI A SZENTLELKET – 1. RÉSZ

Olvassuk el Ef 4:30 versét! Itt Pál felszólító módot használ, és int, hogy ne szomorítsuk meg a Szentlelket. Mit jelent a Szentlélek megszomorítása?

A Szentlélek személyes lény, nem csak egy isteni erő, ezért lehet megszomorítani. Mivel szomorítjuk meg? Ne feledjük, a Szentlélek egyik feladata, hogy megnyissa szemünket a bűnre (Jn 16:8). Elvezet Jézushoz, aki megbocsátja bűneinket és megszentel. Isten Lelkét szentnek nevezi az Ige. Ebből az következik, hogy gyűlöli a bűnt, ellenben örül, amikor mindenben engedelmesek vagyunk Istennek, valamint tiszta, szent dolgokat gondolunk és szólunk. Másrészről ez azt is jelenti, hogy megszomorodik, ha olyasmit dédelgetünk, ami nem méltó isteni elhívásunkhoz. Amikor makacsul ragaszkodunk a bűnhöz vagy lebecsüljük jelentőségét, megszomorítjuk Őt. A Szentlelket megszomorítani pedig súlyos dolog.

Pál az Ef 4:30 versében olvasható kijelentést olyan összefüggésben írja, hogy milyen életet éltek a hívők, mielőtt megtértek Krisztus által, és milyen lett az életük a megtérésük után. Mivel új teremtmények vagyunk Krisztusban, türelmesnek és kedvesnek kell lennünk egymással, elhordozva egymást szeretetben. Kitartóan törekedjünk arra, hogy megőrizzük a Lélek egységét a békesség kötelékében (Ef 4:2-3). Mivel a Lélek megújított (Ef 4:23), most Krisztust követjük, mert Ő a fej (Ef 4:15), ezért nem járunk hiábavaló gondolkodással, ahogy a pogányok teszik (Ef 4:17). Olyan életet kell élnünk, ami kedves Isten előtt (Ef 4:24-31).

Ha hagyjuk, hogy a 4. fejezetben említett negatív dolgok némelyike felbukkanjon a szavainkban és a tetteinkben, megszomorítjuk a Szentlelket. A Lélek megszomorítása azt jelenti, hogy durván elutasítjuk megszentelő jelenlétét és életet átalakító hatalmát, mert szándékosan folytatjuk bűnös utunkat.

A Szentlélek nem közönyös az életmódunkkal szemben. Olvassuk el Ef 4:25-31 szakaszát, és soroljunk fel konkrét erkölcsi magatartásformákat, amelyek megszomorítják a Szentlelket! Miért szomorodik meg a Szentlélek e dolgok miatt?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: