ELLENÁLLNI A SZENTLÉLEKNEK

Milyen figyelmeztetést találunk ApCsel 7:51 versében, és hogyan tudjuk ezt ma is alkalmazni?

A Biblia számos konkrét bűnt nevez Szentlélek elleni bűnnek. Ezek közül több egyéni szinten jelenik meg, de van közösségi szinten elkövetett bűn is, ahogy azt ApCsel 7:51 verse alapján megállapíthatjuk. István rámutat, hogy milyen keménynyakúak voltak a vádolói, hasonlóan azokhoz a lázadó izraelitákhoz, akik az aranyborjút imádták (2Móz 33:3). Ellenálltak a Szentléleknek, mert nem voltak hajlandóak odafigyelni arra, amit a Lélek akart a szívükbe írni Isten prófétái által. Az Isten és a terve elleni lázadás végül arra vezetett némelyeket, hogy elutasítsák az Úr Jézus Krisztus kívánalmait. Ahelyett, hogy követték volna Jézust, a külsőségekben megnyilvánuló istentiszteleti formákkal helyettesítették az Isten Igéjének való engedelmességet.

Megdöbbentő és egyben lenyűgöző is a gondolat, hogy az Isten által teremtett gyönge ember, aki teljesen tőle függ, mégis visszautasíthatja a Szentlélek munkáját – végeredményben az Isten kegyelmét. Valóban hatalmas az Isten, mégsem írja felül kényszerrel a szabad akaratunkat, hanem tiszteli döntéseinket.

Feltehetjük a kérdést: ha Isten kényszeríteni akart volna az engedelmességre, miért nem tette már meg az Édenben Ádámmal és Évával? Így megvédte volna a világot a bűn mélységeitől. Isten szabadnak alkotott meg bennünket, szabadon hozhatjuk meg erkölcsi döntéseinket az élet vagy halál, a jó vagy gonosz mellett. Szent ajándékot kaptunk, de mekkora árat kellett fizetni érte!

Miközben mindenki felelős saját döntéseiért, létezik közös felelősség is: fontos bátorítanunk egymást a hűségre, az Isten Szava iránti engedelmességre és arra, hogy maradjunk közel Jézushoz (Zsid 10:24-25). Ma azzal áll ellen az ember a Szentléleknek, ha elutasítja Isten Igéjét és nem hallgat prófétáinak üzenetére.

Könnyű visszagondolni az ősi Izraelre, bírálva hibáikat. Viszont mi a helyzet a saját rossz döntéseinkkel? Hogyan éreznénk magunkat, ha ugyanúgy nyilvánosságra kerülnének bűneink, mint az ókori Izrael hajdani vétkei?

Hogyan késztethetünk másokat is szeretetre és jó cselekedetekre? Mi a felelősségünk abban, hogy erősítsük a többi emberben is a szeretetet és a jóra való készséget?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: