TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Krisztus példázatai. Budapest, 1999, Advent Kiadó, a „Kovász” című fejezet, 91-99. o.

Imádság nélkül nem volna lelki erőnk az életben, mert az ima kapcsol össze az erő Forrásával. Ima nélkül nem lenne élő összeköttetésünk a Mindenhatóval. Üres edények lennénk, akiknél megvan ugyan „a kegyesség látszata”, de a fentről megígért erő és az ajándékok ígérete nélkül. Amint láttuk is az e heti tanulmányban, csodálatos ígéreteket kaptunk azzal kapcsolatosan, hogy Isten meghallgatja az imákat. Viszont mi van olyankor, amikor nem kapjuk meg, amiért imádkoztunk, pedig igyekeztünk megfelelni a feltételeknek Istentől kapott képességeinknek megfelelően? „Ne csüggedjünk el, ha imáinkra nem kapunk azonnali választ! Az Úr látja, hogy kéréseinket gyakran földi dolgok árnyékolják. Az emberek olyasmit kérnek, ami saját, önző vágyaikat legyezgetné, ezért az Úr nem válaszol úgy, ahogyan várnák. Próbákon és küzdelmeken vezeti át őket, talán megalázó helyzeteken is, míg világosabban nem látják valódi szükségleteiket. Nem adja meg az embereknek azokat a dolgokat sem, amelyek eltorzult vágyaikat elégítenék ki, kárt okoznának bennük fizikai vagy lelki értelemben, esetleg amivel szégyent hoznának szent nevére. Azt sem adja meg az embernek, ami saját nagyravágyását szolgálná és csupán az öndicsőítésre lenne jó. Amikor az Úr elé járulunk, odaadó, töredelmes szívvel tegyük ezt, alárendelve mindent szent akaratának” (Ellen G. White: In Heavenly Places. [Mennyei helyeken] 89. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Hogyan hat az imádság a lelki életünk egészére? Milyen hatással van az ima a személyiségünkre? Milyen szempontból mondhatjuk, hogy mások vagyunk ima után, mint előtte?

2) Mit mondanánk annak a barátunknak, aki sokáig imádkozott valamiért, de nem kapta meg, amit remélt? Például egy beteg gyermek gyógyulását vagy hasonlókat. Hogyan tanulhatjuk meg az Istenben való bizalmat az ilyen szituációkban is?

3) Beszélgessünk az osztályban arról, hogy milyen elvárásaink vannak az imával kapcsolatban! Személyesen számunkra mit jelent az imádság? Mi mindent tanultunk meg ezzel kapcsolatban, amivel segíthetnék annak, aki még küszködik az ima céljának kérdésével?

4) Miért fontos imádkozni akkor is, ha nem pontosan értjük a hatását?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: