A BIBLIKUS IMA ALAPJA: IGÉNYELJÜK ISTEN ÍGÉRETEIT!

A hit haszontalan, ha nem igényeljük mindazt, amiért imádkoztunk.

1Jn 5:14-15 szerint miért hihetünk abban, hogy Isten meghallgat, és meg is kapjuk, amit kérünk tőle?

A biblikus imádság harmadik szempontja az elfogadás. Miután kértük Istent és elhittük ígéreteit, igényelnünk is kell azokat! Úgy tartunk igényt Isten ígéretére, ha megköszönjük, hogy megkapjuk. Így az ígéretek a szívünkben maradnak. „Kérhetjük… bármelyik ajándékot, amit Ő megígért. Azután hinnünk kell, hogy megkapjuk, és meg kell köszönnünk Istennek, amit kaptunk” (Ellen G. White: Nevelés. Budapest, 2015, Advent Kiadó, 227. o.). Amikor igényeljük az ígéretet és megköszönjük Istennek, máris a miénk az általa megígért ajándék. Hit által már azelőtt megkapjuk a megígért ajándékot, hogy éreznénk vagy látnánk.

Lázár feltámasztásának példája (János 11. fejezete) jól szemlélteti, hogy Jézus éppen így imádkozott. Pontosan tudta, hogy ebben az élethelyzetben mi az Atya akarata. Jn 11:11 verséből kiderül, hogy kész volt Atyja akaratát cselekedni és mindenben engedelmeskedett. Jn 11:39-41 szakaszában azt olvassuk, hogy Jézus már előre megköszönte mennyei Atyjának, hogy fel fogja támasztani Lázárt, aki ekkor még a sírban volt. Amikor Jézus hálát adott Istennek, a kérése teljesedett is. Isten gyermekeiként az ígéreteiben bízva kell élnünk, nem pedig magyarázataira támaszkodva. Bár nem ismerjük mindennek a magyarázatát, azonban az ígéreteiben teljes mértékig bízhatunk.

„Az Úr így szól: »Hívj segítségül engem a nyomorúság idején« (Zsolt 50:15). Arra szólít, hogy mondjuk el neki problémáinkat, és azt, hogy szükségünk van segítségre. Arra szólít, hogy legyünk mindig készek az imádkozásra. Amikor nehézség támad, küldjük fel hozzá őszinte, buzgó könyörgésünket! Kitartó imádkozásunkkal arról teszünk bizonyságot, hogy szilárdan bízunk Istenben. Hiányérzetünk buzgó imádkozásra késztet, és könyörgésünk megindítja Istent” (Ellen G. White: Krisztus példázatai. Budapest, 1999, Advent Kiadó, 115. o.).

Miért olyan fontos mindig mindent Isten elé vinni imában?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: