A BIBLIKUS IMA ALAPJA: HIGGYÜNK!

Mk 11:24 versében milyen további szempontot említ Jézus az imával kapcsolatosan?

A kérés önmagában nem elég. Van egy következő fontos tényező, aminek jelen kell lennie imánkban: a hit. A zsidókhoz írt levél felhívja a figyelmet arra, hogy „hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni.” Amikor letérdelünk Isten előtt és kinyitjuk Bibliánkat a több mint háromezer ígéret egyikénél, majd a kisgyermek őszinteségével kérjük Őt: teljesítse az életünkben vagy másokéban, hinnünk kell, hogy a maga idejében megadja azt, ami a legjobb.

Olvassuk el Jak 1:6-8 szakaszát! Hogyan jellemzi ez a rész azt az embert, akiből hiányzik a hit? Miért előfeltétel a hit, ha a megígért ajándék elnyeréséről van szó?

Amikor Istenhez jövünk, hinnünk kell, hogy létezik és megjutalmazza azokat, akik Őt keresik. A hatékony imához társulnia kell a hitnek. Ne csak abban higgyünk, hogy Isten válaszolni tud, hanem abban is, hogy fog válaszolni mindenható akarata szerint!

A Bibliában a hit összekapcsolódik a bizalommal. Csak akkor bízunk valakiben, ha megbízhatónak ismerjük. Ha kételyeink vannak azzal kapcsolatban, hogy Isten meg tudja tartani ígéreteit, akkor ingadozunk, és nem várhatjuk, hogy bármit is kaphatunk tőle. Hinni azt jelenti, hogy szaván fogjuk Istent, rá és az ígéreteire hagyatkozunk, még ha az érzéseink mást diktálnak is. „A hit a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.” Hitünkkel Isten ígéreteibe kapaszkodunk, mert bízunk mindabban, amit Ő mondott (Zsid 11:11). Isten tegnap, ma és mindörökké ugyanaz (Zsid 13:8). A hit tudja, hogy Isten számára semmi sem lehetetlen (Lk 1:37).

A hit a kulcs Isten kincstárához. A Szentlélek által Isten arra indítja az ember szívét, hogy bízzon Isten Szavában. Hit által „mozgathatjuk” a Mindenható karját.

Mi járul hozzá hitünk erősödéséhez? Jézusnak mely tulajdonsága segít jobban bízni abban, hogy Ő kész és képes is segíteni a szükség idején?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: