AJÁNDÉK AKKOR ÉS MOST

Olvassuk el 1Kor 14:1 versét, majd hasonlítsuk össze a különböző felsorolásokat 1Kor 12:7-11, 27-31, Róm 12:3-8 és Ef 4:11-12 verseiben! Vajon ezeket az ajándékokat csak az újtestamentumi időkben élt hívők nyerték el? Miért állnak ma is rendelkezésünkre?

Bizonyos keresztények úgy gondolják, hogy az Újtestamentumban említett lelki ajándékok Jézus és az apostolok idejére korlátozódtak. Úgy érvelnek, hogy az első apostolok halálával a különleges lelki ajándékok is eltűntek az egyházból. Nézetük alátámasztására 1Kor 13:10 versét idézik, ahol Pál azt állítja, hogy „amikor… eljön a tökéletes, a töredékes eltöröltetik” (1Kor 13:10, ÚRK). Igen, lesz idő, amikor az ajándékok megszűnnek létezni. Ez azonban csak akkor következik be, amikor már eljött a tökéletes, vagyis amikor nem tükör által homályosan, hanem szemtől szembe láthatunk mindent, Jézus második adventje után. A Biblia kijelenti, hogy a lelki ajándékokat Isten az egyház építésére adta (1Kor 12:28). Pál felszólítja a hívőket, hogy „buzgón kívánjátok a lelki ajándékokat” (1Kor 14:1, ÚRK). Ezek az ajándékok szükségesek Krisztus testének jólétéhez. Mivel a Szentírásban sehol nem találunk bizonyítékot arra, miszerint Isten eltörölte volna azokat, azt kell feltételeznünk, hogy megmaradnak, amíg az egyház be nem végzi küldetését és Krisztus újra el nem jön.

Isten műve olyan erővel és hatalommal zárul a vég idején, ami jóval meghaladja a kezdetben megnyilvánult erőt és hatalmat. Amíg az egyházat arra szólítja Isten, hogy készítse fel a világot Krisztus eljövetelére, a Mindenható nem hagyja egyházának tagjait segítség nélkül missziójuk teljesítése közben. Ezek az ajándékok azonban nem emelkednek felül a Biblián, nem veszik át annak helyét. Sokkal inkább azt mondhatjuk el róluk, hogy a bibliai ígéretek általuk teljesednek, minden szükséges erővel és képességgel ellátják a hívőket Krisztus testének építésére és arra, hogy felkészítsék a világot Jézus közeli eljövetelére.

Olvassuk el Ef 4:11-13 szakaszát, különös tekintettel a 13. versre: „míg mindnyájan eljutunk a hitnek és az Isten Fia megismerésének az egységére, az érett férfiúságra, a Krisztus teljessége szerinti nagykorúságra” (ÚRK). Ennek alapján mit mondhatunk, vajon most is szükség van a lelki ajándékokra az egyházban?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: