A LELKI AJÁNDÉKOK CÉLJA

Milyen céllal adja Isten a lelki ajándékokat? Róm 12:3-8; Ef 4:8-12

Világos, hogy Isten a lelki ajándékokat a szolgálat céljából adja, nem pedig a megszentelődésünkért. Nem titokzatos trükkök, amelyek kielégítik kíváncsiságunkat, és nem is az unalom ellenszerei. A Lélek ajándékaira úgy gondolunk, mint eszközökre, amelyek betöltik lelki szükségleteinket vagy erősítenek az Istennel való kapcsolatunkban. Ennek következtében a Szentlélek ajándékaira inkább úgy tekintünk, mint keresztényközpontú, nem pedig Krisztus-központú ajándékokra. A középpontban tehát inkább mi állunk, mint Isten. Amikor megpróbáljuk Krisztus-központú szemszögből figyelni a lelki ajándékokat, rájövünk, hogy Isten ajándékai többféle mennyei cél betöltésében segítenek, tovább erősítve és építve az egyház egységét (Ef 4:12-16). Az is szerepük, hogy elősegítsék az egyház megbízatásának teljesítését (Ef 4:11-12) és dicsőséget szerezzenek Istennek (1Pt 4:10-11).

Láthatjuk tehát: Isten soha nem azért adja az ajándékokat, hogy mi jobban érezzük magunkat, hanem mások épülésére (1Pt 4:10; 1Kor 14:12, 26), valamint az egyház egészének lelki áldására és épülésére. Igazi tragédia, amikor Isten ajándékait – amelyeket az egység érdekében ad Isten – önmaguk felmagasztalására használják egyesek. Amikor ilyesmi történik, az egyén jogtalanul tűnik ki a többiek közül. Ez viszályt szül és teret ad a megosztottságnak.

Túl gyakran gondolunk úgy a lelki ajándékokra, mint kapott képességekre és talentumokra. Igen, a képességek valóban részét képezik a lelki ajándékoknak, de nem szabad elfelejtenünk, hogy a lelki ajándékok kiárasztásával együtt a Szentlélek konkrét feladatot és szolgálatot is ránk bíz (1Pt 4:10). Ezért mondhatjuk, hogy a lelki ajándékok bizonyos képességeket jelentenek, amelyeket természetfeletti módon kapunk Istentől a Szentlélek által. Ezek az ajándékok konkrét szolgálatra képesítik az embert, az egyház építésére. E cél elérése érdekében van szükség a különféle ajándékokra.

Vajon miért mondhatjuk, hogy az ajándékok elsődleges célja az egyház egysége? A különböző ajándékokkal felruházott hívők hogyan törekedhetnek az egységre az egyházban? Milyen változásnak kell bekövetkeznie ahhoz, hogy az egyházban jelenlévő különböző ajándékok áldássá, ne pedig a széthúzás forrásává váljanak?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: