A Szentlélek és a Lélek ajándékai

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Róma 12:3-8; 1Korinthus 12:4-7, 11; 12:14-31;

Efezus 4:7; 1János 4:1-3

„A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Lélek. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr. És különbség van az erők megnyilvánulásában is, de ugyanaz az Isten, aki mindenben és mindenkiben megmutatja erejét” (1Kor 12:4-6, ÚRK).

Amikor egy apának hosszú üzleti útra kellett utaznia, a fiára hagyta a gazdaság egész igazgatását, ami konkrét feladatokat jelentett. A fiú azonban hamar rájött, hogy apja nem látta el őt a megfelelő utasításokkal és eszközökkel, ennek következtében csalódottan kellett megállapítania, hogy a feladatot nem tudja teljesíteni. Amikor pedig Jézus távozott tanítványai köréből és visszament mennyei Atyjához, Ő is egy konkrét feladatot bízott követőire, hogy hirdessék az evangélium jó hírét a világnak. Jézus azonban nem hagyta felszerelés nélkül tanítványait. Amit megparancsolt nekik, arra ki is képezte őket. Az Ő nevében kell munkálkodniuk, a Szentlélek hatalmával és segítségével. 1Kor 1:4-7 szakaszában Pál így ad hálát Istennek mindezért: „Hálát adok az én Istenemnek mindenkor ti felőletek az Isten ama kegyelméért, mely néktek a Krisztus Jézusban adatott, mivelhogy mindenben meggazdagodtatok őbenne… semmi kegyelmi ajándék nélkül nem szűkölködtök.” A lelki ajándékokat Isten a Szentlélek által adja Krisztusban, egyháza építésére.

Ezen a héten arról fogunk tanulni, hogy a Szentlélek Isten a csodálatos ajándékok szuverén adományozója, valamint meg fogjuk vizsgálni, mi a különbség a Lélek gyümölcse és a Lélek ajándékai között.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: