TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„Modern megfogalmazásban valahogy így hangozna Gal 5:22-23 verse: »A Lélek gyümölcse gyengéd, szeretetteljes magatartás, ragyogó lelkület és derűs temperamentum, nyugodt elme és szelíd viselkedés, türelmes jóindulat a nehéz körülmények között és a bosszantó természetű emberekkel szemben, együttérzés és tapintatos segítőkészség, nagylelkűség és jótékonyság, hűség és megbízhatóság minden körülmények között, önmagáról elfeledkező alázat mások öröme láttán, önuralom és összeszedettség mindenben, ami a tökéletesség végső ismertetőjegye. A Lélek gyümölcse az ilyen jellem. A gyümölcs szóban minden benne van. Nem küzdelem, hanem Istenben lakozás; nem aggodalom, hanem bizalom; nem cselekedetekből, hanem hit által«” (S. Chadwick írása Arthur Walkington Pink: The Holy Spirit [A Szentlélek] c. művében. Bellingham, Wash., Logos Bible Software, n. d. 30. fej.). „Ha az igazság iránt szeretet él a szívedben, akkor az igazságról fogsz beszélni, arról az áldott reménységről, ami Jézusban van. Ha szeretet van a szívedben, akkor arra fogsz törekedni, hogy testvéredben megalapozd és felépítsd a legszentebb hitet. Ha valaki elejt csak egy szót is, ami ártalmas barátodra vagy testvéredre nézve, ne helyeseld a gonosz beszédet, mert ez az ellenség munkája! Kedvesen figyelmeztesd a beszélőt, hogy Isten Igéje tiltja az ilyenfajta társalgást” (Ellen G. White: A Szentlélek eljő reátok. Budapest, 1998, Advent Kiadó, 76. o.)!

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. Beszéljünk az osztályban a csütörtöki tanulmány végén található kérdésről, amiben az önuralom szükségességéről van szó! Ha kegyelem által üdvözülünk, miért fontos mégis a bűn feletti győzelem? Végtére is nem a bűnbocsánat az evangélium lényege? Ugyanakkor gondoljunk Júdás jellemére és arra, hogy mivé tette a kapzsiság bűne! Mit tanulhatunk a példáján keresztül, ami segít választ találni az előző kérdésre? Ellen G. White következő mondata hogyan világítja meg a győzelem szükségességének kérdését? „Egyetlen rossz jellemvonás, egyetlen dédelgetett vágy elég ahhoz, hogy végül közömbösítse az evangélium minden erejét” (Testimonies for the Church. [Bizonyságtételek] 5. köt. 53. o.).

2. Miért fontosabb a Lélek gyümölcse, mint a Lélek bármelyik ajándéka?

3. Olvassuk fel hangosan 1Korinthus 13. fejezetét, és beszéljünk arról, hogy mit jelent! Miért hangsúlyozza annyira Pál a szeretet szükségességét? Hogyan tanulhatunk meg úgy szeretni, ahogyan Pál ír a szeretetről? Miért olyan fontos meghalni az énünknek és Krisztusban maradni – különösen abban, hogy szeressük azokat, akiktől talán alapvetően viszolygunk?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: