SZELÍDSÉG ÉS MÉRTÉKLETESSÉG

Miért olyan fontos a krisztusi vezetés tekintetében a szelídség vagy az alázat? A választ megtaláljuk Gal 5:23 és Mt 5:5 verseiben.

Az alázat vagy szelídség nem gyengeség. Nem jelenti azt, hogy az ember gyáva vagy rossz vezető. Éppen ellenkezőleg! Mózest a föld legszelídebb emberének nevezi a Biblia (4Móz 12:3), mégis ő volt Isten népének leghatalmasabb vezetője. A szelíd emberek nem heves, viszálykodó, önző módon agresszív természetűek. Inkább alázatos lelkülettel szolgálnak. A szelídség a szívben lakó hit és bizalom külső kifejeződése, ami persze nem belőlünk ered, hanem a bennünk munkálkodó Isten hatalma által alakul ki. Gyakran megesik, hogy aki hangos, indulatos, rámenős, az a saját bizonytalanságát és félelmét vezeti le feltűnő viselkedésével.

Olvassuk el Gal 5:23 és Péld 16:32 versét! Ezek szerint milyen gondok adódnak abból, ha nem gyakorlunk önuralmat? Milyen áldásokat nyerünk, ha életünket az önuralom és a mértékletesség jellemzi?

A Lélek gyümölcsének utolsó megnyilvánulása a mértékletesség vagy önuralom. Itt legyünk óvatosak, hiszen melyikünk mondhatja el magáról, hogy egyik-másik területen nem küzd az önuralom kérdésével? Mielőtt valaki irányítani tudna egy várost, egy közösséget vagy egy gyülekezetet, meg kell tanulnia uralkodni a saját lelkén. Az igazi mértékletesség nemcsak az evés vagy az ivás kérdésében gyakorolt önuralom, hanem az élet minden egyéb területén is.

A fentebb említett erények mindegyike a Lélek gyümölcsének egy-egy megnyilvánulási formája. Amikor Isten bennünk végzett munkáját mutatja be a Biblia, a szentség etikai szempontjai fontosabbak a természetfeletti ajándékoknál. A hívő életének minden vetületében megmutatkozó krisztusi jellem számít. Mivel a Lélek gyümölcse mindenhol, minden hívő általános megkülönböztető jele, ezért látható egységet teremt az egyházon belül.

Gondoljunk életünknek azokra a területeire, ahol nagyobb önuralmat kellene gyakorolnunk! Talán az egyik területen minden rendben van, de a másikon már nem annyira. Miért fontos, hogy Isten ereje által uralni tudjunk minden területet? Válaszunkról beszélgessünk szombaton a csoportban!


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: