A SZERETET GYÜMÖLCSE

Miért jelenthetjük ki 1Korinthus 13. fejezete és Gal 5:22 alapján, hogy a szeretet a Lélek gyümölcsének első és legfontosabb megnyilvánulása? Hogyan hat a szeretet a gyümölcs többi részére?

A szeretetet méltán nevezhetjük a legfontosabb tulajdonságnak a Lélek gyümölcsében; az összes többi koronája, hiszen áthatja azokat is. Bizonyos értelemben az itt felsorolt többi jellemvonás a szeretet egy-egy megnyilvánulása. Mivel Isten a szeretet (1Jn 4:8), a legfontosabb keresztényi erény a szeretet (1Kor 13:13). Isten szeretete minden egyéb jó tulajdonság alapja. A Szentlélek által tölti ki a szívünkbe szeretetét (Róm 5:5). A szeretet a bizonyíték arra, hogy Isten gyermekei vagyunk.

Ez a fajta szeretet nem csupán emberi érzelem, sokkal több annál. Nem lehet emberi erőfeszítéssel kialakítani, mert akkor születik meg a szívünkben, ha Istenben élünk. Az ilyen szeretet bőkezű és feltétel nélküli. Egyedül ennek van hatalma ahhoz, hogy átalakítson. Mivel jellegében szelíd és mégis erőteljes, az isteni szeretet bűnbánatra indítja a bűnöst és felébreszti benne a vágyat valami jobb után. Ez a szeretet képes egységet létrehozni még azok között is, akik korábban ellenségek voltak (Lk 6:27-28; Róm 5:8). Az egymás iránti szeretetünket látva a világ tudni fogja, hogy a keresztények valóban Jézus Krisztus követői (Jn 13:35). A szeretet gyümölcse arra készteti a hívőket, hogy megértéssel és érzékenyen viszonyuljanak az emberekhez.

Érdekes, hogy a szeretet mesteri leírása (1Korinthus 13. fejezet) a Lélek ajándékairól szóló 12. és 14. fejezet közé ékelődik – és a 13. fejezet a szeretetet, a Lélek gyümölcsét emeli ki. Még a legkiválóbb ajándékok sem érnek semmit a szeretet nélkül. A Lélek ajándékai erőtlenek a Lélek gyümölcse nélkül, nem hozzák magukkal azt az áldást, amit Isten adni akar. A szeretet mint a ragasztó, összetartja a Lélek gyümölcsének minden erényét és hitelessé teszi a tetteinket.

Életünk mely területéről hiányzik a szeretet? Kérjük a Szentlelket, hogy töltsön be bennünket szeretettel azok iránt, akikkel nap mint nap kapcsolatban vagyunk! Ne feledjük azt sem, hogy Isten más embereken keresztül is szeret bennünket! Hogyan tudnánk még inkább kimutatni a szeretetünket mások iránt? Hogyan hat a szeretet a többi erényre, amelyeket a Lélek gyümölcséről szóló részben sorol fel az apostol?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: