A MEGSZENTELÉS ESZKÖZE

Mit mond a megszentelődésről 1Kor 6:11, Tit 3:5 és Zsid 13:12 verse?

Megszentelődésünk hitből történik (Zsid 11:6), a Szentlélek ereje által (2Thessz 2:13; 1Pt 1:2). Pál apostol ezt írja: „…de megmosattatok, megszentelődtetek és megigazultatok az Úr Jézus nevében és a mi Istenünk Lelke által” (1Kor 6:11, ÚRK). Jézus végzi bennünk a megszentelés élethosszig tartó munkáját, és megtermi bennünk a Lélek gyümölcsét. Lényünk átváltozik hasonlatosságára „az Úrnak Lelkétől” (2Kor 3:18).

Olvassuk el Gal 5:16-17 verseit! Mit üzen Pál apostol ebben a szakaszban?

Minden hívő lelkében csata dúl. A feszültség abból ered, hogy bűn lakik bennünk (Róm 7:20). Pál apostol tisztában volt ezzel a küzdelemmel, amikor élete vége felé lejegyeztette e szavakat: „Testvéreim, én magamról nem gondolom, hogy már elértem volna, de egyet cselekszem: azokat, amelyek mögöttem vannak, elfelejtve, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nekifeszülve célegyenest futok Isten felülről való elhívásának jutalmáért, amely Krisztus Jézusban van” (Fil 3:13-14, ÚRK).

Olvassuk el Zsid 12:1-2 verseit! Mi az a hitharc, amit meg kell vívnunk a bűn ellen?

A harc lényege az, hogy nézzünk „a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra” (Zsid 12:2). Vallási életünkben túl gyakran kerül előtérbe az énünk. Sokszor összpontosítunk saját győzelmeinkre és vereségeinkre ahelyett, hogy Istenre tekintenénk, hiszen egyedül csak Ő adhat győzelmet a bűn felett. Amikor a Szentlélek segít Jézusra nézni, nem vágyunk a bűnre, és félreteszünk mindent, ami különben könnyen gúzsba köthet (Zsid 12:1). Ám amikor bűneinkre és hiányosságainkra gondolunk, akkor Jézus helyett önmagunkra figyelünk. Ez pedig könnyen bukáshoz vezet, mert ha kudarcainkra irányulnak a gondolataink, rögtön elcsüggedünk. Jézust nézve azonban erőt nyerünk és győztes életet élhetünk.

Mit válaszolnánk és miért, ha valaki feltenné nekünk a kérdést: Hogyan érheti el a Bibliában megígért győzelmet a bűn felett? Beszéljük meg válaszunkat a csoportban!


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: