AZ IGAZSÁG LELKE

Jn 14:6 és 17:17 elolvasása után gondoljuk át, mit jelent az igazság ezekben a szakaszokban?

János evangéliumában az igazság szó kulcskifejezés. Az igazság fogalmát a mi korunkban nagyon elvont és elméleti síkon értelmezik. A nyugati világban ezt az értelmezést a görög filozófia alakította. A Bibliában azonban – különösen pedig János evangéliumában – az igazság fogalma inkább személyes, konkrét jelentést hordoz: maga Jézus az igazság (Jn 14:6). Isten írott Igéje igaz (vö. Jn 17:17; Zsolt119:142), de Isten az igazságát legfőképpen Jézus Krisztus személyében nyilatkoztatta ki. Az igazi istenismeretet Jézusban kapjuk, akiről a Szentírás szól, mert Isten rajta keresztül nyilatkoztatta ki Önmagát.

Olvassuk el Jn 15:26 és 16:13 versét! Milyen feladata van a Szentléleknek mint az igazság Lelkének?

Jn 16:13 versében azt olvassuk, hogy az igazság Lelke minden igazságra elvezet. Úgy teszi ezt, hogy Jézus Krisztusra mutat, és emlékeztet arra, amit a Megváltó mondott (Jn 15:26) és tett értünk. Nagyon is személyes az igazság, amire a Szentlélek elvezet: Jézust emeli magasra előttünk és élő, hűséges kapcsolatba von vele. A samáriai asszonnyal beszélgetve Jézus elmondta, hogy Istent lélekben és igazságban kell imádni (Jn 4:24). Amikor a Szentlélek vezetését kérjük, Ő Jézushoz vezet, aki maga az út, az igazság és az élet (Jn 14:6).

Az igazság fogalma a Bibliában nem elvont tétel vagy elmélet, miként azt gyakran a filozófia tálalja. Az igazság mély, személyes és hűséges kapcsolat a Teremtőnkkel és Üdvözítőnkkel, akit „minden igazság Istenének” nevez a Biblia (vö. 5Móz 32:4; Zsolt 31:6). Így tehát a Szentlelket is méltán nevezi az Ige „az igazság Lelkének” (Jn 14:17; 16:13), akit az Atya küld (Jn 15:26), és ezzel nem csak személyes lényét, de isteni voltát is bizonyítja.

Hajlamosak vagyunk tételek formájában gondolni az igazságra, példa erre a modus ponens logikai fogalom: két állítás feltételes összekapcsolásának következtetése arra, hogy ha az egyik igaz, a másik is szükségszerűen igaz, és fordítva. Kétségtelenül sok mindent így következtetünk ki, amit igazságnak fogadunk el. Akkor vajon hogyan foghatjuk fel azt, hogy az igazság egy Személy? Gondolkodjunk a válaszon, és szombaton beszélgessünk erről a csoportban!


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: