A SZENTLÉLEK SZEMÉLYÉNEK SZEMPONTJAI – 1. RÉSZ

Miközben olvassuk az alábbi igeverseket, tegyük fel magunknak a kérdést: úgy hangzik-e mindez, mintha egy személytelen erőről szólna vagy inkább egy isteni Személyről? Róm 8:14-16, 27; Róm 15:30; 1Kor 2:10; ApCsel 8:29; 10:19-20; 28:25

Képes-e egy személytelen erő közbenjárni értünk? Tud-e egy személytelen lélek vagy erő feltárni dolgokat Istenről? Beszélhet egy személytelen befolyás? Az idézett bibliai kijelentések inkább amellett tanúskodnak, hogy a Szentlélek valóságos személy, nem pedig személytelen erő.

Az alábbi igeversek elolvasása után próbáljuk megfogalmazni, milyen tulajdonságokkal ruházzák fel ezek a szakaszok a Szentlelket? ApCsel 5:3, 9; Róm 15:30; 1Kor 12:11; Ef 4:30

A személyiséget meghatározó jellemzők közé sorolhatjuk az éntudatot, az érzésvilágot, az akaratot. Csak egy önálló személyiséggel rendelkező lényt lehet megszomorítani; csak önálló személyiséget lehet becsapni, hazudni neki; csak egy önálló személyiség képes arra, hogy a saját akarata szerint döntsön és cselekedjen. Ez az egyik leglényegesebb tulajdonság bármely személy esetében. Mindezek felett csak egy önálló személyiséggel rendelkező lény képes szeretni. Az igazi szeretet nem fejezhető ki elvont, személytelen módon. A szeretet nagyon személyes, bensőséges érintéssel jár. A személlyel kapcsolatos megállapítások jelzik, hogy a Szentlélek éntudattal, önálló, szabad akarattal rendelkező személy, aki képes a szeretetre. Nem valamilyen rejtélyes befolyás vagy személytelen erő. A Szentlélek személyes Isten.

„A Szentlélek önálló személyiséggel rendelkezik, máskülönben nem tudna bizonyságot tenni lelkünknek és a lelkünkkel együtt, hogy az Isten gyermekei vagyunk. Isteni személynek is kell lennie, máskülönben nem kutathatná ki azokat a titkokat, amelyek Istennél vannak elrejtve” (Ellen G. White: Evangelism. 617. o.).

Miként befolyásolja a Szentlélekkel való kapcsolatunkat a bibliai látásmód, amely szerint önálló személyiségjegyei vannak? Mi lenne másképp, ha csak személytelen erő lenne, nem pedig Isten?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: