JÉZUS MEGHATÁROZÁSA A SZENTLÉLEKRŐL

Olvassuk el Jn 14:17, 26, 15:26-27 és 16:13-14 verseit! Milyen személyes jellemzőket említ Jézus a Szentlélekre vonatkozóan ezekben a szakaszokban? Mit jelent számunkra az, hogy Jézus nagyon is személyes tulajdonságokat tulajdonít a Szentléleknek ezekben a szakaszokban? Mi a jelentősége számunkra annak, hogy Jézus Vigasztalónak, Pártfogónak nevezi a Szentlelket (parakletos)?

Jézus szavai szerint a Szentlélek vezet, beszél, hall, kijelent, megdicsőít (Jn 16:13-14). A Szentlélek tanít és emlékeztet (Jn 14:26). Bennünk lakik (Jn 14:17), bizonyságot tesz (Jn 15:24, 26) és meggyőz (Jn 16:8). Mindez együtt inkább egy szuverén személyiség tetteire jellemző, mint egy személytelen erő befolyására.

Olvassuk el Jn 14:16-18 verseit! Hogyan teljesedik Jézus ígérete? Milyen értelemben mondhatjuk, hogy Jézus tanítványai sosem maradnak magukra?

Jézus gondot visel követőire. Nem hagyja árván tanítványait. Megígérte, hogy elküldi a Szentlelket. Jézus is konkrétan kijelenti, hogy „másik pártfogót” vagy „vigasztalót” fog elküldeni. Fontos, hogy milyen szavakat használ itt. Azt ígéri, hogy másik pártfogót küld. Ez a szó nem „másfélét” jelent. Az itt szereplő görög kifejezés az „allos”, ami az újtestamentumi görögben arra utal, hogy Krisztus olyan vigasztalót küld, aki ugyan egy másik személy, de jellemében vele megegyezik és minden szempontból hasonlít hozzá. Más szóval, Jézus olyasvalakit ígér, aki olyan, mint Ő, aki átveszi az Ő helyét, az Ő munkáját fogja folytatni bennünk és aki az Ő képviselője lesz.

A Szentlélek munkája pártfogó, vigasztaló munka. A Biblia itt a parakletos (Jn 14:16) görög szót használja annak a személynek a bemutatására, akit hívhatunk, hogy segítséget nyújtson, felkaroljon, támogasson. Jézus valóságos személy, ugyanúgy a Szentlélek is valóságos személy. Ezt a gondolatot erősíti az is, hogy az Írás személyes tulajdonságokkal ruházza fel a Szentlelket (lásd Jn 14:26; 15:26; ApCsel 15:28; Róm 8:26; 1Kor 12:11; 1Tim 4:1).

Miért vigasztal jobban az a tudat, hogy a Szentlélek valóságos személy, mintha csupán személytelen erő volna?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: