A SZENTLÉLEK ÉS KRISZTUS

A Szentléleknek szerepe volt Jézus Krisztus testet öltésében (Lk 1:34-35). Ő kente fel Jézust küldetése végzésére (Lk 3:21-22). A felkenetés erővel ruházta fel Jézust messiási küldetésének betöltésére, és képessé tette arra is, hogy tanítványaira árassza a Szentlelket. A Szentlélek vezette és tartotta meg Jézust a pusztai megkísértések idején (Mt 4:1; Mk 1:12; Lk 4:1-2, 14), ezért „segíthet azokon, akik megkísértetnek” (Zsid 2:18, vö. 4:15-16). A Szentlélek hatalmazta fel Jézust megváltói munkájára (Zsid 9:14) és tette lehetővé feltámadását (1Pt 3:18). A Szentlélek mindeközben a háttérben maradt, mindig Jézus munkáját és dicsőségét segítette elő.

Olvassuk el Lk 24:44-49, Gal 5:16-23 és Ef 4:23-24 verseit! Mit tanulhatunk a Szentlélek munkájáról ezekből a szakaszokból? Hogyan dicsőíti meg Jézust a Szentlélek?

A Szentlélek többek között az alábbiakkal dicsőíti Jézust:

1. Megbízhatóan, hitelesen tanít róla a Szentírásban. Semmi nem hiányzik belőle, illetve nem félrevezető azt illetően, amit tudnunk kell Krisztusról. Minden ott van Isten Igéjében, és megtalálhatjuk, ha hittel és alázattal olvassuk.

2. Üdvözítő kapcsolatba vonja az embereket Jézus Krisztussal. A Szentlélek szelíden munkálkodik a szívben és a gondolatokban. Segít megérteni a lelki dolgokat, hogy készségesen kezdjünk bízni Jézus Krisztusban és elfogadjuk Vezetőnknek, Megváltónknak.

3. Kialakítja Krisztus jellemét bennünk, létrehozza a krisztusi vonásokat életünkben (Gal 5:22-23). Jézus vére által győzelmet kapunk a bűn felett (vö. Jel 12:11), a Szentlélek pedig képessé tesz arra, hogy hűségesen járjunk Isten parancsolatai szerint.

4. Képessé tesz rá, hogy krisztusi, önzetlen és szeretetteljes életet éljünk mások szolgálatában. Elhív konkrét szolgálati területre, és képessé tesz arra, hogy szeretetteljes, vonzó krisztusi lelkülettel elérjünk másokat.

Hogyan adunk dicsőséget Atyánknak azzal, ha engedjük kirajzolódni az életünkben Krisztus jellemét?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: