A SZENTLÉLEK ÉS JÉZUS KRISZTUS MEGDICSŐÍTÉSE

A Szentlélek tevékenysége nyilvánvaló volt az ótestamentumi időkben, bár látszólag a munkája nem terjedt ki annyira, mint az újszövetségi korban. Jézus, a megígért Messiás eljövetelével a Szentlélek feladata hangsúlyosabbá vált, minden hívőt részesít ajándékaiban. Bár az Újszövetségből megtudjuk: a Szentlélek sokféle területen munkálkodik lelki életünkben és az egyház lelki életében, a legfontosabb tette talán az, hogy Jézus Krisztust megdicsőítse.

Olvassuk el Jn 16:13-14 és Jn 15:26 versét! Mit mond itt Jézus a Szentlélek munkájáról? További feladatai hogyan kapcsolódnak ehhez a központi szerephez?

Jézus elmondja, hogy a Szentlélek nem önmagáról tesz bizonyságot, hanem róla. Feladata, hogy Jézus megváltói munkáját hangsúlyozza. Mindig háttérben marad és Jézusra irányítja a figyelmet. Helyesen állapítja meg egy író: „A Lélek üzenete sosem az, hogy »Nézz rám; figyelj rám; jöjj hozzám; ismerj meg engem!« Mindig azt mondja, hogy »Nézz rá, lásd meg az Ő dicsőségét; figyelj rá, halld meg az Ő szavát; menj hozzá, hogy életed legyen; ismerd meg Őt és ízleld meg az Ő örömének, békességének az ajándékát!« A Lélek a házasságszerző, a mennyei házasságközvetítő, akinek a szerepe, hogy összehozzon bennünket Krisztussal, majd biztosítja, hogy együtt is maradjunk” (J. I. Packer: Keep in Step With the Spirit: Finding Fullnes in Our Walk with God. [Tartsunk lépést a Szentlélekkel, vagyis teljesedjünk ki az Istennel való kapcsolatban] Grand Rapids, 2005, Baker Books, 57-58. o.).

Ez igen fontos. Nem eredhet a Szentlélektől semmiféle olyan megközelítés, ami Jézus Krisztus személyétől és munkájától elvonatkoztatva mutatja be Őt! Valóban fontos a Szentlélek a lelki életünk szempontjából, de nem veszi át azt a helyet, ami gondolkodásunkban és megváltásunk érdekében csak Jézus Krisztusé. Ahol Jézus Krisztust magasztalják, ott a Szentlélek munkája nyilvánul meg. Ezért neveznek keresztényeknek, vagyis Krisztus követőinek (vö. ApCsel 11:26), nem pedig a Szentlélek követőinek (lásd Graham A. Cole: He Who Gives Life: The Doctrine of the Holy Spirit. Wheaton, Ill., 2007, Crossway Books, 284. o.).

Miért olyan fontos a feltámadott Urat dicsőíteni mindenben, amit csak teszünk? Gondoljuk át, mit tett értünk Jézus! Megérdemli, hogy mindent neki adjunk. Hogyan mutathatjuk ki hálánkat iránta (lásd pl. 2Thessz 1:11-12)?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: