A SZENTLÉLEK ÉS A SZENTÉLY

„Készítsenek nekem szent hajlékot, hogy közöttük lakjam” (2Móz 25:8, ÚRK).

A Bibliában a teremtés után Isten megváltási terve a kulcsfontosságú téma. A bűnbe süllyedt világban milyen jó származhatna a teremtésből a megváltás terve nélkül? Bűnösként nem csak Teremtőre, de Megváltóra is szükségünk van. Mennyire hálásnak kellene lennünk, hogy van Üdvözítőnk, Jézus Krisztus! Nélküle semmi reményünk nem lenne a világban, ami máskülönben nem is kecsegtethetne semmivel. Az Ótestamentum idején a szentély és az abban folytatott szolgálatok szemléltették Isten bűnbocsánatát és vetítették előre Jézus megváltói munkáját. Ott tárult fel a megváltás terve az ókori izraeliták számára (lásd Zsid 4:2). A szentélyszolgálat Jézusra és a bűnök bocsánatáért elszenvedett halálára mutatott előre, ugyanakkor a Szentlelket úgy mutatja be a Biblia, mint akinek szintén tevékeny szerepe volt. A kiválasztott embereket képessé tette a szent sátor megépítésére, a Mózesnek megmutatott minta szerint.

Olvassuk el 2Móz 31:1-5 verseit! Hogyan vett részt a Szentlélek a szent sátor építésében? Hogyan segített az Isten hajlékát építőknek?

A Biblia elmondja, hogy a Szentlélek jelen volt, amikor építették a szent sátrat, azt a központi helyet, ahol az Isten és az emberek közötti megbékélés történt, ahol a szent Isten találkozott az emberekkel. Isten közölte Mózessel a tervet, aminek alapján, a mennyei mintájára meg kellett építeni a földi szentélyt (2Móz 25:9, 40).

A szentély Isten modellje volt, amivel a megváltási tervet szemléltette. Új, különleges módon lakott népe között az Úr, és ezt már megtehette a szentélyben, amit az Ő parancsára építettek fel. A Szentlélek képesítette és megfelelő szakértelemmel ruházta fel az embereket, hogy mindent olyan szépre tudjanak elkészíteni, amilyenre Isten terve szerint kellett. Segítség nélkül Izrael nem tudta volna ezt a remekművet megalkotni.

Tekintettel nagy hatalmára, a Szentléleknek egyértelműen nem volt szüksége emberi segítségre a szentély megépítéséhez. Mégis embereket tett képessé rá, hogy szakértelemmel, szépen elkészítsék. Hol és hogyan lehet nekünk is lehetőségünk arra, hogy segítsünk másoknak hatékonyabban felhasználni talentumaikat Isten dicsőségére, az Ő művének előrehaladásra?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: