A SZENTLÉLEK SZEREPE A TEREMTÉSBEN

Isten első műve ezen a bolygón a teremtés volt. A Biblia egyértelműen megnevezi Istent (1Móz 1:1) és Jézus Krisztust (Kol 1:16-17) mint a menny, a föld és minden rajta lévő dolog Teremtőjét (Jn 1:1-3), továbbá megemlíti a Szentlélek jelenlétét is a teremtés során.

Olvassuk el 1Móz 1:2, Jób 26:13, 33:4, Zsolt 33:6 és 104:29-30 verseit! Mi a Szentlélek szerepe a teremtésben? Hogyan kapcsolódik Isten Lelke az élet teremtéséhez?

A Mózes első könyve 1. fejezetében olvasható teremtéstörténet említi Isten Lelkét (2. vers). Jób 26:13, 33:4 és Zsolt 33:6, 104:29-30 versei szinten hangsúlyozzák a Szentlélek tevékeny szerepét a föld természetfeletti módon történt megteremtésében. Az Atya Isten és a Fiú Isten, Jézus Krisztus aktív részvételét egyértelműen kijelenti a Biblia (Ézs 64:7; Kol 1:16-17), ugyanakkor a Szentlélek is megjelent, csak rejtettebb módon.

Nem főszereplőként látható, hanem „lebeg a vizek felett”, és mozgásával van jelen a föld születésének történetében. A héber „lebegni” szó (merahepet), amit 1Móz 1:2 versében használ a Biblia, ugyanaz a szó, amit 5Móz 32:11 versében találunk, abban a képben, ami Istent a sashoz hasonlítja, mikor a fészekben ülő fiókái fölött lebeg. A Szentlélek egészen bensőséges módon vállalt részt e föld megteremtésében, úgy vigyázott a frissen megalkotott teremtényekre, mint ahogyan a sas őrködik fiókái felett. Zsolt 104:30 verse érzékelteti, hogy a teremtés művét csakis a Szentlélek által lehetett megvalósítani, tevékeny része volt a folyamatban.

A Szentlélek nemcsak világunk megteremtésénél volt jelen, hanem aktív szerepe van újjáteremtésünkben is, hiszen új szívet és új elmét ad nekünk. Hogyan függnek össze ezek a tevékenységek? Milyen kapcsolat van a szombat és a teremtés, valamint az újjáteremtés között?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: