TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Olvassuk el Ellen G. White: A nagy küzdelem (Budapest, 1985, H. N. Adventista Egyház, 528-536. o.) című könyvéből „A Szentírás védőbástya”, valamint a Jézus élete (Budapest, 2010, Advent Kiadó, 569-588. o.) című könyvéből a „»Ne nyugtalankodjék a ti szívetek!«” című fejezeteket!

Gondoljunk olyan igazságokra, amelyekről csak azért tudunk, mert Isten kinyilatkoztatta azokat számunkra a Bibliában! Gondoljunk például a teremtésre! Mekkora ellentét van például az Isten Igéje által tanított teremtéstörténet és az emberi tanítás között, amit manapság modern evolúciós szintézisnek vagy neodarwinizmusnak neveznek! Figyeljük meg, mekkora az emberi tévedés! Vagy gondoljunk Jézus második eljövetelére és a halottak feltámadására a vég idején! Olyan igazságok ezek, amelyeket magunktól nem találhatnánk ki. Istennek kellett ezeket kinyilatkoztatnia, amit meg is tett a Szentlélek ihlette Szentírásban. A legfontosabb igazság pedig az, hogy Jézus Krisztus meghalt a bűneinkért, és a belé vetett hit, valamint az értünk elvégzett megváltói cselekedetei által üdvözülhetünk. Ez is olyan igazság, amit sosem találhatnánk ki csak úgy magunktól. Csupán azért tudunk minderről, mert Isten kinyilatkoztatta számunkra. Gondoljunk más igazságokra, amelyeket kizárólag azért ismerünk, mert Isten Igéje kijelentette! E fontos igazságokat egyedül a Bibliában találjuk meg. Ezek szerint mennyire legyen központi szerepe Isten Igéjének az életünkben?

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. Miért biztosabb vezető lelki kérdésekben a Biblia a szubjektív megérzéseinknél? Milyen következményekkel jár, ha nem fogadjuk el a Bibliát mérceként, aminek alapján megpróbálunk minden tanítást, még saját lelki tapasztalatainkat is?

2. Az „igazság” szót gyakran halljuk különböző összefüggésben. A szombatiskolai tanulmány átvételekor beszéljünk az „igazság” fogalmáról, nemcsak abból a szempontból, hogy mi igaz és mi nem, hanem mikor mondunk valamit igaznak. Mit jelent az, hogy valami „igaz”?

3. Hogyan reagáljon az egyház/a gyülekezet arra, ha valaki állítja, hogy „új világosságot” kapott?

4. Beszéljünk a Bibliában szereplő teremtéstörténet és a világ által hirdetett eredetelmélet közötti óriási különbségről! Szöges ellentétben áll a bibliai üzenettel az evolúciós elmélet legutóbbi változata, amit az emberi bölcsesség tanít. Ezek szerint miért kell mindenekfelett bíznunk a Bibliában?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: