A SZENTLÉLEK MINT TANÍTÓNK

A Szentlélek nemcsak az írott Ige átadásának eszköze, hanem segít azt helyesen meg is érteni. Az ember elméje elhomályosult az igazság megértésére, természetétől fogva elidegenedett Istentől (Ef 4:18). Tehát ugyanaz a Lélek tesz képessé az Ige megértésére, aki kinyilatkoztatta és ihlette Isten Szavát. Nem az a gond, hogy a Biblia érthetetlen könyv lenne, hanem az, ahogyan bűnös természetünk Istenhez viszonyul, aki önmagát nyilatkoztatja ki a Bibliában.

A Szentlélek tanítómester; vágyik rá, hogy elvezessen a Szentírás mély megértésére, mi pedig örömmel értékeljük annak üzenetét. Ő irányítja figyelmünket Isten Szavára és friss rálátást ad annak igazságaira, hogy életünket a hűség és az engedelmesség jellemezze. Ez azonban csak akkor történhet meg, ha alázatos és tanítható lelkülettel közelítünk a Bibliához.

Olvassuk el 1Kor 2:13-14 verseit! Pál apostol szerint mennyire szükséges a lelki dolgokat lelkiképpen értelmezni?

A Biblia megértése tekintetében teljes mértékig a Szentlélektől függünk. A Szentlélek nélkül nem fogjuk fel a Szentírás szavainak lelki jelentését, csakis a szavak értelmét. Továbbá, mivel bűnös emberek vagyunk, természetünk gyakran ellenkezik Isten igazságával, nem azért, mintha nem értenénk, hanem mert nehezünkre esik követni. A Szentlélek nélkül nem vonzódunk Isten üzenetéhez. Nem érzünk reményt, nincs bizalmunk és nem viszonyulunk szeretettel az Igéhez. Amit a Szentlélek hoz az életünkbe, az összhangban áll a Bibliában már kinyilatkoztatott igazsággal.

„A Biblia tanításaival kapcsolatos sok, egymásnak ellentmondó vélemény nem abból ered, hogy a Biblia üzenete homályos volna, hanem az értelmezők vakságából és előítéleteiből adódik. Emberek elutasítják a Biblia világos kijelentéseit, mert saját torz magyarázataikat akarják követni” (Ellen G. White cikke, The Advent Review and Sabbath Herald, 1885. január 27.). Előfordult-e, hogy egyéni büszkeségünk akadályozta a Szentírás igazságának önmagunkra való alkalmazását? Mely területeken gátolják saját vágyaink, hogy Isten akaratát kövessük? Hogyan tanulhatunk meg mindent alárendelni Istennek?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: