A Szentlélek és a lelkiség

Hasel, Frank

Tartalom

A Szentlélek és a lelkiség
I. A Lélek és az Ige
A Lélek és az Ige
A SZENTLÉLEK ÉS A KINYILATKOZTATÁS
A SZENTLÉLEK ÉS AZ IHLETÉS
A SZENTLÉLEK ÉS A SZENTÍRÁS MEGBÍZHATÓSÁGA
A SZENTLÉLEK MINT TANÍTÓNK
A SZENTLÉLEK ÉS AZ IGE
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
A SZENTLÉLEK ÍGÉRETE
II. A Szentlélek a színfalak mögött munkálkodik
A Szentlélek a színfalak mögött munkálkodik
A SZENTLÉLEK MEGHATÁROZHATATLAN VOLTA
A SZENTLÉLEK SZEREPE A TEREMTÉSBEN
A SZENTLÉLEK ÉS A SZENTÉLY
A SZENTLÉLEK ÉS JÉZUS KRISZTUS MEGDICSŐÍTÉSE
A SZENTLÉLEK ÉS KRISZTUS
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
PÁSKULYNÉ KOVÁCS ERZSÉBET: ÚJ ESZTENDŐ KEZDETÉN
III. A Szentlélek isteni volta
A Szentlélek isteni volta
A SZENTLÉLEK ÉS ISTEN
A SZENTLÉLEK ISTENI TULAJDONSÁGAI
BIBLIAI UTALÁSOK
A SZENTLÉLEK ISTENI MUNKÁJA
A SZENTLÉLEK ISTENSÉGÉNEK JELENTŐSÉGE
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
PETRŐCZ LÁSZLÓNÉ: „EREJÜK MEGÚJUL”
IV. A Szentlélek személye
A Szentlélek személye
JÉZUS MEGHATÁROZÁSA A SZENTLÉLEKRŐL
A SZENTLÉLEK SZEMÉLYÉNEK SZEMPONTJAI – 1. RÉSZ
A SZENTLÉLEK SZEMÉLYÉNEK SZEMPONTJAI – 2. RÉSZ
AZ IGAZSÁG LELKE
MIT SZÁMÍT MINDEZ?
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
GERZSENYI SÁNDOR: CSENDES SZABADÍTÓ
V. A Szentlélek keresztsége és kitöltetése
A Szentlélek keresztsége és kitöltetése
A SZENTLÉLEK KERESZTSÉGE
BETÖLTEKEZNI A SZENTLÉLEKKEL
FELTÉTELEK – 1. RÉSZ
FELTÉTELEK – 2. RÉSZ
ÉNKÖZPONTÚ VAGY KRISZTUS-KÖZPONTÚ ÉLET?
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
PÁSKULYNÉ KOVÁCS ERZSÉBET: FEBRUÁR
VI. A Szentlélek és a szent élet
A Szentlélek és a szent élet
ISTEN SZENTSÉGE
A SZENTSÉG TERMÉSZETE
A MEGSZENTELÉS ESZKÖZE
A SZENTSÉG SZABÁLYA: ISTEN TÖRVÉNYE
A SZENTSÉGRE VALÓ TÖREKVÉS
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
PÁSKULYNÉ KOVÁCS ERZSÉBET: ÚGY, AHOGY VAN
VII. A Szentlélek és a Lélek gyümölcse
A Szentlélek és a Lélek gyümölcse
A GYÜMÖLCSTELENSÉG ÁLLAPOTA
A SZERETET GYÜMÖLCSE
ÖRÖM, BÉKESSÉG, BÉKETŰRÉS
SZÍVESSÉG, JÓSÁG, HŰSÉG
SZELÍDSÉG ÉS MÉRTÉKLETESSÉG
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
IMA A FELEBARÁTI SZERETETÉRT
VIII. A Szentlélek és a Lélek ajándékai
A Szentlélek és a Lélek ajándékai
A LÉLEK GYÜMÖLCSE ÉS A LÉLEK AJÁNDÉKAI
LELKI AJÁNDÉKAINKAT A SZUVERÉN ISTENTŐL KAPJUK
A LELKI AJÁNDÉKOK CÉLJA
AJÁNDÉK AKKOR ÉS MOST
A SZENTLÉLEK ÉS A HELYES ÍTÉLŐKÉPESSÉG
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
SZERETNI A SZERETHETETLENT
IX. A Szentlélek és az egyház
A Szentlélek és az egyház
A SZENTLÉLEK EGYESÍT KRISZTUSSAL
A SZENTLÉLEK A KERESZTSÉG ÁLTAL TEREMT EGYSÉGET KÖZÖTTÜNK
A SZENTLÉLEK EGYSÉGET TEREMT AZ EGYHÁZBAN ISTEN IGÉJE ÁLTAL
A SZENTLÉLEK HITBEN ÉS TANTÉTELEKBEN IS EGYSÉGET HOZ LÉTRE AZ EGYHÁZBAN
A SZENTLÉLEK EGYESÍTI AZ EGYHÁZAT A MISSZIÓBAN ÉS A SZOLGÁLATBAN
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
VÍZ, SZÉL ÉS HIT
X. A Szentlélek, az Ige és az imádság
A Szentlélek, az Ige és az imádság
ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG
A BIBLIKUS IMA ALAPJA: KÉRJÜK ISTENT!
A BIBLIKUS IMA ALAPJA: HIGGYÜNK!
A BIBLIKUS IMA ALAPJA: IGÉNYELJÜK ISTEN ÍGÉRETEIT!
IMÁDKOZZUNK A SZENTLÉLEKÉRT!
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
RÓZSA TIBORNÉ: FÉNYBEN
XI. A Szentlélek megszomorítása és a munkájával szembeni ellenállás
A Szentlélek megszomorítása és a munkájával szembeni ellenállás
ELLENÁLLNI A SZENTLÉLEKNEK
MEGSZOMORÍTANI A SZENTLELKET – 1. RÉSZ
MEGSZOMORÍTANI A SZENTLELKET – 2. RÉSZ
KIOLTANI A SZENTLELKET
KÁROMLÁS A SZENTLÉLEK ELLEN
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
BÉKE
XII. A Szentlélek munkája
A Szentlélek munkája
MEGGYŐZ A BŰNRŐL
SZÜKSÉGÜNK VAN AZ IGAZSÁGRA
MEGGYŐZ AZ ÍTÉLETRŐL
AZ ÜDVBIZONYOSSÁG
A SZENTLÉLEK ÉS A REMÉNYSÉG
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
A SZENTLÉLEK A VILÁGBAN
Jézus eljövetele

Kedves Olvasó!

Fiatalok elkészítettek egy összeállítást Jézus visszajöveteléről a DET Ifjúsági Központban. Az alábbi linken elérhető.
Újszerű benne, hogy egy szálon indul el az elbeszélés, majd elágazik, választási lehetőségekkel. Aki kíváncsi, többet is megtudhat!

Telefonon és táblagépen akkor játszható le teljesen a felvétel, ha YouTube alkalmazásban nyitjuk meg, akkor egymás után sorra kinyithatók a különböző választási lehetőségek. Örömmel tájékoztatlak Benneteket erről az új kezdeményezésről. Hívjátok fel a figyelmet erre a videóra mind szélesebb körben, a gyülekezetekben, a fiatalok között! 

Külön köszönet a készítőknek: A felvételek szereplői: Demjén Éva, Farkas Krisztina, Kiss Laura, Ócsai Boldizsár, Rontó Dávid, Zarka Dávid   

Technika, vágás: Rajki Dávid, Cséfán Tamás, Rontó Dávid

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: