Mi-yittan

Mint a legtöbb nyelvben, a bibliai héberben is számtalan olyan szó és kifejezés van, amelyek a szó szerinti értelmen túl valami mást jelentenek. Erre egy példa a mi-yittan, ami két héber szó kapcsolata. A mi („Ki?” kérdőszó) és a yittan („fog adni”) szavakból tevődik össze. Ez együtt annyit tesz, hogy „Ki fog adni?”

A héber Bibliában ez a szókapcsolat vágyat vagy óhajt fejez ki; azt, amit az ember nagyon akar. Például így siránkozott Izrael népe, miután Egyiptomból megszabadulva szembesült a pusztai élet nehézségeivel: „Bárcsak meghaltunk volna az ÚR kezétől Egyiptomban” (2Móz 16:3, RÚF). Itt az a mi-yittan fordítása, hogy „bárcsak”. Zsolt 14:7 versében Dávid így szól: „Vajha eljőne Sionból Izráelnek a szabadítás!” Ebben a versben is az áll a héberben, hogy mi-yittan. Amikor Jób felkiált Jób 6:8 versében: „Oh, ha az én kérésem teljesülne”, a héber eredetiben az „oh” megfelelője a mi-yittan.

A kifejezés előfordul még 5Móz 5:29 versében is. Isten gondviselésének történelmére visszatekintve Mózes emlékezteti Izrael népét, hogy arra kérték, szóljon az érdekükben az Úrhoz, különben elvesznek. Mózes szerint az Úrnak tetszett a kérésük, ezért ezt mondta: „Bárcsak ilyen maradna a szívük, hogy félnének engem, és megtartanák minden parancsolatomat minden időben” (ÚRK). Itt szintén „bárcsak” a mi-yittan fordítása.

Felfoghatatlan! Ő az Úr, a Teremtő Isten, aki megalkotta a világűrt, az időt és az anyagot, akinek a szavára állt elő az egész világmindenség, aki az élet leheletét lehelte Ádámba, és mégis olyan kifejezést mond, ami általában az emberi gyengeséghez és korlátokhoz köthető!

Mi többet mondhatnánk még a szabad akarat valóságáról!? Ennyit arról, hogy milyen korlátok között cselekedhet Isten a nagy küzdelem során! A mi-yittan mutat rá, hogy Isten valóban nem tiporja le senkinek a szabad akaratát (mert abban a pillanatban, amikor megtenné, többé már nem lenne szabad).

Az Ószövetség könyvei közül talán éppen az ebben a negyedévben tanulmányozott Jeremiás próféta könyve mutatja be a leginkább, mennyire vágyódik Isten arra, hogy az emberek engedelmeskedjenek neki, miközben az ő hajlamaik ezzel ellentétesek. Az ókori Közel-Kelet óriási geopolitikai változásainak hátterén Jeremiás könyve részletes elbeszélést ad a próféta szolgálatáról és üzenetéről, aki szenvedélyesen és hűséggel hirdette Isten üzenetét a népnek – noha ők többnyire hallani sem akarták.

A könyv a próféta elhívásától kezdődően végigvezet a bibliai történelem évtizedein. Mindeközben az Úr felhasználta a fiatal (majd idős) férfit azoknak az alapvető igazságoknak a közvetítésére, amelyek kezdettől fogva a bibliai üzenet alapját képezték. Az iratban kimondott lelki igazságok közül talán éppen e szavak ragadják meg a legjobban annak a lényegét, amit az Úr vár népétől: „Ezt mondja az Úr: Ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcsességével, az erős se dicsekedjék az erejével, a gazdag se dicsekedjék gazdagságával; hanem azzal dicsekedjék, aki dicsekedik, hogy értelmes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorolok e földön; mert ezekben telik kedvem, azt mondja az Úr” (Jer 9:23-24).

Jeremiás könyvét olvasni olyan, mint útra indulni, lelki útra, ami ide-oda visz az emberi nyomorúság legmélye és az Úr nagyságának, fenséges voltának magasságai között. Az Úr a magasból kiált mindannyiunk után, még ha bele is süllyedtünk a bűnbe: mi-yittan (bárcsak) ilyen maradna a szíved!

Dr. Tokics Imre a péceli Adventista Teológiai Főiskola Ószövetségi Tanszékének vezetője. Ószövetséges teológus és a zsidó vallástudományok professzora, emellett jogi doktori fokozattal is rendelkezik.

Clifford R. Goldstein

szerkesztő

Néhány megjegyzés a magyar kiadáshoz

Tanulmányunkban a bibliai idézeteket többnyire a Károli-féle fordításban közöljük. Más idézeteknél zárójelben olvasható a forrás megjelölése.

Számos idézet, valamint a bibliai könyvek neve és rövidítése az újonnan revideált Károli bibliafordítás (rövidítve: ÚRK, Budapest, 2012, Veritas Kiadó) szerint szerepel. Szintén gyakran idézünk még a Magyar Bibliatársulat 2014-ben kiadott, revideált új fordításából (rövidítve: RÚF).

Ha az idézetben egy, az oldalon már ismertetett műre hivatkozunk, akkor használjuk az i. m. (idézett mű) rövidítést.

Továbbra is szeretettel ajánlom minden érdeklődő figyelmébe a Tanítói mellékletet, ami külön kiadványként beszerezhető.

Az adott heti bibliatanulmánnyal kapcsolatos beszélgetés az interneten is megtekinthető a www.remenytv.hu oldalán a VIDEÓGALÉRIÁBAN és a Bibliatanulmány alatt, illetve kérhető még e-mailben, videoüzenetként.

Újdonság! Az érdeklődőket várjuk a Facebook Bibliatanulmányok csoportjában is az alábbi címen: https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/.

Amint már megszoktuk, a hanganyag letölthető az internetről. Ha a bibliatanulmányokat megkeressük az egyház honlapján (www.adventista.hu/bibliatanulmanyok), az ott jelzett kapcsolattal elérhető a hanganyag is. Ezért külön köszönettel tartozunk Bátori Sándornak és mindazoknak, akik részt vesznek az előkészítésben!

Zarkáné Teremy Krisztina

a magyar változat szerkesztője

Jézus eljövetele

Kedves Olvasó!

Fiatalok elkészítettek egy összeállítást Jézus visszajöveteléről a DET Ifjúsági Központban. Az alábbi linken elérhető.
Újszerű benne, hogy egy szálon indul el az elbeszélés, majd elágazik, választási lehetőségekkel. Aki kíváncsi, többet is megtudhat!

Telefonon és táblagépen akkor játszható le teljesen a felvétel, ha YouTube alkalmazásban nyitjuk meg, akkor egymás után sorra kinyithatók a különböző választási lehetőségek. Örömmel tájékoztatlak Benneteket erről az új kezdeményezésről. Hívjátok fel a figyelmet erre a videóra mind szélesebb körben, a gyülekezetekben, a fiatalok között! 

Külön köszönet a készítőknek: A felvételek szereplői: Demjén Éva, Farkas Krisztina, Kiss Laura, Ócsai Boldizsár, Rontó Dávid, Zarka Dávid   

Technika, vágás: Rajki Dávid, Cséfán Tamás, Rontó Dávid

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: