A nagy misszióparancs

„Jézus pedig hozzájuk ment, és azt mondta nekik: Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el azért, és tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Mindannak megtartására tanítsátok őket, amit én parancsoltam nektek. Íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig” (Mt 28:18-20, ÚRK).

Lehetne ennél még egyszerűbb? A feltámadott Jézus, aki előtt imádattal borultak le tanítványai (17. vers), az egyház fennállásának legelső napjaiban tudatta övéivel elhívatásukat és missziójukat: a világ minden népe között tanítványokká kell tenni az embereket. Pont.

Nem is nehéz felfedezni a kapcsolatot a még Galileában, a tizenegyhez intézett szavak, ill. aközött, amit évekkel később Pátmosz szigetén János hallott: „És egy másik angyalt is láttam az ég közepén repülni, akinél az örökkévaló evangélium volt, és azt hirdette a föld lakosainak, minden nemzetségnek, törzsnek, nyelvnek és népnek, és hangosan ezt mondta: Féljétek Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és a vizek forrásait” (Jel 14:6-7, ÚRK; lásd még 8-12. versek).

Azt is mondhatnánk, hogy A jelenések könyve 14. fejezetében a hármas angyali üzenet a nagy misszióparancsnak a föld történelme utolsó napjaira vonatkozó megfogalmazása.

Nem kérdés: Isten meghagyta egyházának, népének, hogy az egész világon terjessze el az evangéliumot. Ez az, aminek a végrehajtására elhívott bennünket: hirdetni az igazságot Jézusról és arról, amit tett (Jn 3:16), tesz most (Róm 8:34) és a jövőben fog megtenni értünk (1Thessz 4:16) – valóban ez a küldetésünk, a missziónk.

A misszió szó jelentése: „egy szolgálat elvégzésére elküldetni vagy valakit elküldeni.” Ez azt jelenti, hogy emberek elindulnak elvégezni valamit. A nagy misszióparancs esetében az evangéliumot hirdetik a világon.

Ebben a negyedévben legfőképpen úgy közelítünk a misszióhoz, hogy ez az az eszköz, ami által Isten közli az evangéliumot azokkal, akik még nem hallották. Az emberiség megváltásának folyamatában Isten tevékenységének meghatározó eleme a misszió. Ezért fogjuk tanulmányozni, hogyan valósult meg az Úr örök szándéka olyan bibliai hősök életében, akiket követeiként használt fel az elveszettek között.

Végső soron nem a miénk, hanem Istené a keresztény misszió! Isten szívéből ered, szeretete az alapja, és az Ő akarata által valósul meg.

E negyedév tanulmányait az üdvösség története alábbi modellje szerint építettük fel, hogy jobban megérthessük Isten missziós elköteleződését és szerepét:

1. Isten teremtette az embert, méghozzá szabad akarattal felruházva.

2. Az első emberek visszaéltek választási szabadságukkal, amikor nem engedelmeskedtek Istennek, ezért el kellett hagyniuk a Paradicsomot.

3. Isten nem alkalmazhatott erőszakot, hogy visszavigye őket az Édenbe.

4. Elküldte Fiát meghalni az emberek helyett és megbékíteni őket önmagával.

5. Isten missziója, hogy minden ember tudomására hozza a felajánlott üdvösséget, ezért a megváltás útját tárja fel előttünk.

Tehát a legalapvetőbb értelemben az a misszió, hogy az egész világ megismerje Jézust és amit mindannyiunkért tett, ill. amit ígérete szerint tenni fog most és az egész örökkévalóságon át. Röviden: Isten elhívott minket, akik ismerjük az ígéreteit, hogy másoknak is beszéljünk róluk.

Brge Schantz, PhD (Fuller) a Loma Linda Egyetem professzora volt, ám a tanulmány megjelenését sajnos már nem érhette meg. A feleségével, Irisszel tizennégy évig szolgált misszionáriusként Afrikában és a Közel-Keleten.

Steven Wayne Thompson, a tanulmány társszerzője nyugdíjba vonulása előtt az angliai Newbold Főiskola igazgatója (1984-1990), valamint az ausztráliai Avondale Főiskola teológiai fakultásának dékánja és tanára volt (1991-2008).

Clifford R. Goldstein

szerkesztő

Néhány megjegyzés a magyar kiadáshoz

Tanulmányunkban a bibliai idézeteket többnyire a Károli-féle fordításban közöljük. Más idézeteknél zárójelben olvasható a forrás megjelölése.

Számos idézet, valamint a bibliai könyvek neve és rövidítése az újonnan revideált Károli bibliafordítás (rövidítve: ÚRK, Budapest, 2012, Veritas Kiadó) szerint szerepel. Szintén gyakran idézünk még a Magyar Bibliatársulat 2014-ben kiadott, revideált új fordításából (rövidítve: RÚF).

Ha az idézetben egy, az oldalon már ismertetett műre hivatkozunk, akkor használjuk az i. m. (idézett mű) rövidítést.

Továbbra is szeretettel ajánlom minden érdeklődő figyelmébe a Tanítói mellékletet, ami külön kiadványként beszerezhető.

Az adott heti bibliatanulmánnyal kapcsolatos beszélgetés az interneten is megtekinthető a www.remenytv.hu oldalán a VIDEÓGALÉRIÁBAN és a Bibliatanulmány alatt, illetve kérhető még e-mailben, videoüzenetként.

Újdonság! Az érdeklődőket várjuk a Facebook Bibliatanulmányok csoportjában is az alábbi címen: https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/.

Amint már megszoktuk, a hanganyag letölthető az internetről. Ha a bibliatanulmányokat megkeressük az egyház honlapján (www.adventista.hu/bibliatanulmanyok), az ott jelzett kapcsolattal elérhető a hanganyag is. Ezért külön köszönettel tartozunk Bátori Sándornak és mindazoknak, akik részt vesznek az előkészítésben!

Zarkáné Teremy Krisztina

a magyar változat szerkesztője

Jézus eljövetele

Kedves Olvasó!

Fiatalok elkészítettek egy összeállítást Jézus visszajöveteléről a DET Ifjúsági Központban. Az alábbi linken elérhető.
Újszerű benne, hogy egy szálon indul el az elbeszélés, majd elágazik, választási lehetőségekkel. Aki kíváncsi, többet is megtudhat!

Telefonon és táblagépen akkor játszható le teljesen a felvétel, ha YouTube alkalmazásban nyitjuk meg, akkor egymás után sorra kinyithatók a különböző választási lehetőségek. Örömmel tájékoztatlak Benneteket erről az új kezdeményezésről. Hívjátok fel a figyelmet erre a videóra mind szélesebb körben, a gyülekezetekben, a fiatalok között! 

Külön köszönet a készítőknek: A felvételek szereplői: Demjén Éva, Farkas Krisztina, Kiss Laura, Ócsai Boldizsár, Rontó Dávid, Zarka Dávid   

Technika, vágás: Rajki Dávid, Cséfán Tamás, Rontó Dávid

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: