KEGYELEMRE SZORULÓ BŰNÖSÖK

„Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa” (Jn 3:17). Minek a nagyszerű reménységét kínálja ez a gondolat az egész emberiség számára? Hogyan tehetjük először is a magunkévá ezt a meghatározó igazságot? Miképpen motiválhat ez a másokért végzett misszióra?

A Biblia szerint mindannyian bűnösök vagyunk (Róm 3:23), de Istennek az a vágya, hogy mindannyian megtérésre jussunk (ApCsel 17:30; 26:20; 2Pt 3:9) és üdvözüljünk (1Tim 2:4). Az Édentől kezdve Istennek az a célja, hogy az emberiséget megmentse a pusztulástól és a végső örök haláltól, amit a bűn és a lázadás szabadított ránk. A kereszten túl milyen további bizonyítékot akarnánk látni arra nézve, hogy Isten valóban szeret és meg akar menteni?

Viszont a Szentírás világossá teszi, hogy Isten nem fogja megmenteni azokat, akik nyíltan lázadnak ellene.

Olvassuk el 1Móz 6:11-13, Róm 1:18, 2Thessz 2:12, Jel 21:8 és 22:15 verseit! Milyen komoly figyelmeztetést találunk ezekben a szövegekben?

Isten minden embert szeret, de minden ember kegyelemre szoruló bűnös. Isten Jézus Krisztusban nyilatkoztatta ki a kegyelmét. Jézus arra hívta el egyházát, hogy hirdesse a világnak a kegyelemről szóló jó hírt.

„Az egyház Isten megbízott képviselője emberek megmentésére. Szolgálatra hívta el, és az a küldetése, hogy elvigye az evangéliumot a világra. Isten terve már kezdettől fogva az volt, hogy egyháza az Ő teljességét és hatalmát tükrözze a világnak. Az egyház tagjait Isten a sötétségből hívta ki csodálatos világosságára, hogy bemutassák dicsőségét. Az egyház letéteményese Krisztus kegyelme gazdagságának, és általa mutatja be a »mennyei fejedelemségek és hatalmasságok előtt« (Ef 3:10) Isten szeretetének végső és teljes megnyilatkozását” (Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 7. o.).

Hogyan tudod személyesen te (nem a lelkész, nem a presbiter, nem a diakónus, hanem te magad) még jobban bemutatni Isten dicsőségét a pusztulásba tartó világnak? Mi az, amin ennek érdekében változtatnod kellene az életedben?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: