UNIVERZALIZMUS ÉS PLURALIZMUS

Némelyek azt tanítják, hogy végül Isten majd minden embert üdvözít, függetlenül attól, miben hittek és hogyan éltek. Az „univerzalizmus” az a meggyőződés, miszerint minden ember annyira kötődik Istenhez, hogy majd üdvözülni fog, még ha soha nem is hallott az evangéliumról és nem is hitt benne. Hiszen ezt olvassuk: „úgy szerette Isten e világot” (Jn 3:16). Gondolatmenetük szerint ha Isten mindenkit szeret, hogyan veszhetne el bárki is, főleg úgy, ha a kárhozat pokolbéli örök gyötrelmet jelent? Hogyan tarthatná Isten örökké a tűzben azokat, akiket szeret? Ez is mutatja, hogy egy téves tanítás (örök gyötrelem a pokolban) hogyan vezet el egy másikhoz (univerzalizmus).

Az univerzalizmussal kapcsolatos a „pluralizmus”, az a meggyőződés, hogy minden vallás egyformán érvényes, egyaránt Istenhez és üdvösségre vezet. Nincs a többi vallásnál eleve jobb vagy azok felett álló hit, legalábbis eszerint az elmélet szerint. Valamelyik egyház egy kaliforniai lelkésze kiírta a gyülekezete honlapjára: közössége „nem hisz abban, hogy a kereszténység bármilyen tekintetben is más vallások felett állna.”

A pluralizmus követői számára a vallási szertartások és hitrendszerek, szimbólumok és metaforák széles skálája csupán a felszínen mutatkozó különbségeket jeleníti meg, amelyek minden vallás közös magját rejtik. A pluralisták rámutatnak például, hogy a legtöbb vallás hangsúlyozza az Isten és az embertársaink iránti szeretetet, az aranyszabály egy formáját, valamint az eljövendő boldog élet reményét. Szerintük minden vallás lényegében ugyanazt tanítja, ebből következően egyaránt elfogadható útnak számít Isten felé. Tehát kifejezetten soviniszta és arrogáns felfogást tükröz, ha valaki a keresztény hitet akarja felvetetni azokkal, akik nem keresztény vallásokhoz tartoznak.

Mit fogalmaz meg a Biblia az univerzalizmus és a pluralizmus kérdéskörét érintően? Dán 12:2; Mt 7:13-14; Jn 3:18; 14:6; 2Thessz 2:10; Jel 20:14; 21:8

Vitathatatlan, hogy az univerzalizmus és a pluralizmus is ellentétben áll a Szentírással. Nem fog mindenki üdvözülni, és nem vezet minden vallás az üdvösséghez.

Hogyan felelnénk annak, aki arra hivatkozik, hogy arrogáns és kizárólagos az a keresztény állítás, ami szerint ez az egyetlen igaz út az üdvösséghez (lásd Jn 14:6)? Beszélgessünk erről szombaton a csoportban!


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: