Valóban az egész világnak meg kell hallania?

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Zsoltár 87:4-6; János 10:16; 14:6;

Apostolok cselekedetei 4:12; Róma 1:18; 2:12-16

„Akinek pedig van hatalma arra, hogy megerősítsen titeket az én evangéliumom és a Jézus Krisztusról szóló üzenet szerint – ama titok kinyilatkoztatása folytán, amely örök időkön át kimondatlan maradt, de most nyilvánvalóvá lett, és az örök Isten rendelkezése szerint a próféták írásai által tudtul adatott minden népnek, hogy eljussanak a hit engedelmességére –, az egyedül bölcs Istennek legyen dicsőség Jézus Krisztus által örökkön-örökké. Ámen” (Róm 16:25-27, RÚF).

Amint láttuk, az Úr felhasznál embereket, hogy az evangélium üzenete eljusson másokhoz is. Ezzel együtt az évezredek során milliók haltak meg anélkül, hogy megismerhették volna a bibliai megváltási tervet. Tény, hogy a valaha élt emberek többsége nem hallott a megváltás történetéről, sem Isten kegyelmének jó híréről, amit Jézus Krisztus által nyilatkoztatott ki. Ez elvezet két fogós kérdéshez. Először is, az ítélet napján hogyan dönt majd Isten emberek milliárdjairól, akik soha nem ismerték Őt? Másodszor pedig, létezik-e üdvösség azok számára is, akik nem tudnak a megváltási tervről, amint az Jézusban van? Vannak, akik erre a kérdésre azzal felelnek, hogy az üdvösség csak egyetlen keresztény egyházban lehetséges. Mások viszont úgy vélik, hogy minden vallás egyformán érvényes vezető Isten és az örök élet felé.

Végeredményben a lényeg, hogy tisztán lássuk: Jézus bemutatta Isten jellemét, ez pedig rengeteget elárul az egész emberiség iránti szeretetéről. Istennek az a vágya, hogy a lehető legtöbb embert megmentse. Ő az igazság Istene, és akármilyen módon is intézi, de végül az egész égbolt visszhangozza majd a kiáltást: „igazságosak és igazak a te útaid, óh szentek Királya” (Jel 15:3)!


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: