TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„Mindeneknek mindenné lettem, hogy minden módon megtartsak némelyeket. Ezt pedig az evangéliumért mívelem, hogy részestárs legyek abban” (1Kor 9:22-23).

Olvassuk el 1Kor 9:19-23 szakaszát! A missziológia tudománya ma a „kontextualizálás” kifejezést használja Pálnak az ebben a szakaszban leírt missziós módszereire. A kontextualizálás a következőképpen határozható meg: „arra való törekvés, hogy szóval és tettekkel képviseljük az evangéliumot és megalapozzuk az egyházat, mégpedig a helyi kulturális viszonyok között elfogadható módon. Úgy bemutatni a kereszténységet, mint ami választ ad az emberek legmélyebb szükségleteire, áthatja világnézetüket és lehetőséget nyújt számukra Krisztus követésére, miközben megmaradnak a saját kultúrájukban” (Darrell L. Whiteman: Contextualization: The Theory, the Gap, the Challenge. International Bulletin of Missionary Research. 21. köt. 1997. január. 2. o.).

„A zsidó-keresztények a templom látókörében élve hajlottak arra, hogy visszatérjenek a zsidóknak mint nemzetnek különleges kiváltságaihoz. Amikor látták, hogy a keresztény egyház eltér a szertartásoktól és a zsidó hagyományoktól, és ráeszméltek arra, hogy a zsidó szokásoknak tulajdonított szentség az új hit fényében nemsokára elvész, nőtt a felháborodás Pállal, mint olyasvalakivel szemben, aki nagymértékben oka e változásnak. Még a tanítványok sem voltak mind hajlandók a gyűlés határozatát készségesen elfogadni. Egyesek a szertartás törvényeiért buzgólkodtak és rosszallóan tekintettek Pálra, mert úgy gondolták, hogy a zsidó törvények kötelezettségei iránti elvei lazák” (Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 130-131. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. Milyen tanulságot találunk 1Kor 9:20 versében, ami segít megérteni és a környezet összefüggésébe helyezni a missziómunkánkat vagy egyéni bizonyságtevésünket?

2. Pál múltja bűnös, sőt szégyenteljes volt, Isten mégis megbocsátott neki, és hatalmas módon fel tudta használni. Hogyan tanulhatunk meg megbocsátani magunknak, igényelve Krisztus igazságát és kérve, hogy használjon fel bennünket is az Úr?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: