TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, „Az evangélium Samáriában” c. fejezet, 70-75. o.

„Amikor az üldözés folytán szétszóródtak, misszióbuzgalommal teltek el. Megértették küldetésük felelősségét. Tudták, hogy az éhező világ számára kezükben van az Élet Kenyere, és ők bízattak meg Krisztus szeretete által, hogy megtörjék e kenyeret az ínségben levőknek…

Mikor Jézus tanítványait elűzték Jeruzsálemből, közülük néhányan Samáriában találtak biztos menedéket. A samáriaiak örömmel fogadták az evangélium hírnökeit és a megtért zsidók begyűjthették a becses aratást azok között, akik egykor legelkeseredettebb ellenségeik voltak” (i. m. 71-72. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. Amint láttuk, az evangélium ledönti az emberek közötti válaszfalakat vagy legalábbis ez az ideális állapot, ez a cél. A valóság azonban ettől lényegesen eltér. Mi az az emberi természetben (még a keresztények között is, akik értik, hogy egyenlőek vagyunk Isten előtt, a kereszt tövében), ami miatt hagyjuk, hogy a kulturális, társadalmi és egyéb válaszfalak ennyire megosszanak minket? Mit tehet a sokszínű Hetednapi Adventista Egyház az előítéletek ledöntéséért?

2. Amint láttuk, az üldözés miatt az őskeresztény egyház hívői menekülni kényszerültek. Ennek következtében az evangélium olyan mértékben terjedt, ami nem történhetett volna meg az üldözés nélkül. Isten ugyan képes volt jót kihozni a rosszból, de mindig tudatában kell lennünk, hogy a vallási üldözés sosem helyes, nem igazolható. Hogyan viszonyuljunk tehát azokhoz, akiket üldöznek, még ha nem is értünk egyet a hitükkel (lásd Lk 6:31)?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: