Fülöp, a misszionárius

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 2:44-47; 4:34-37;

6:1-7; 8; 21:7-10; 2Korinthus 4:18

„De erőt kaptok, amikor a Szentlélek eljön rátok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában és a föld legvégső határáig” (ApCsel 1:8, ÚRK).

A feltámadott Krisztusnak a keresztre feszítése és mennybemenetele közötti negyven nap alatt a világmisszió volt a legfőbb gondolata. Az Újszövetségben legalább ötször megtalálhatjuk nagy misszióparancsát: Mt 28:18-20; Mk 16:15; Lk 24:47-49; Jn 20:21; ApCsel 1:5-8. Ezek az igehelyek együttesen adják meg a keresztények legnagyobb feladatát. A parancsokban benne rejlett a missziómunka földrajzi stratégiája: a jeruzsálemi bázistól Júdeába, Samáriába, majd pedig a föld végső határáig kell eljutni. Az apostolok valóban komolyan vették a feladatot és el is kezdték végrehajtani.

A földrajzi stratégia különösen megmutatkozott Fülöp evangelizációs munkájában. Az apostolok cselekedetei 8. fejezete szerint Jeruzsálemből indult a tevékenysége, és egyre szélesedő körökben haladt, vagyis az idő múlásával mind jobban terjedt.

Ki volt Fülöp, az evangélista? Mit árul el Isten Igéje róla és arról a munkáról, amit az egyház korai szakaszában végzett? Milyen tanulságokat szűrhetünk le magunknak a korai missziómunkáról szóló ihletett feljegyzésből?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: