TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, „Zsidó és pogány” c. fejezet, 125-133. o.

„Péter elbeszélte csodálkozását, amikor a Kornéliusz házában egybegyűlteknek hirdette az igazság igéit, tanúja lévén annak, hogyan vette birtokba a Szentlélek az egész hallgatóságot, úgy a pogányokat, mint a zsidókat. Ugyanaz a fény és dicsőség, amely a körülmetélt zsidók arcáról tükröződött, a körülmetéletlen pogányok arcáról is ragyogott. Ez Isten figyelmeztetése volt, hogy Péter ne tekintse az egyiket alsóbbrendűnek a másiknál, mert Krisztus vére megtisztíthat minden tisztátalanságtól…

Péter előadása az összejövetelt nyugvópontra hozta, és türelemmel hallgatták meg Pált és Barnabást, akik elbeszélték tapasztalataikat a pogányokért végzett munkában” (i. m. 128-129. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. Péter látomását magyarázzák úgy is, mintha azt támasztaná alá, hogy már nem érvényesek az Ószövetségnek az étrendre vonatkozó törvényei. Így akarják igazolni a tisztátalan húsok fogyasztását. A látomás jelentését azonban maga Péter mondta el világosan: „hogy senkit se mondjak közönséges, vagy tisztátalan embernek” (ApCsel 10:28). A látomás tehát nem az étrendre, hanem arra vonatkozott, hogy minden embert Isten gyermekének kell elfogadni, nemzetiségétől, foglalkozásától, vallásától függetlenül. Miért utalnak erre a látomásra egyesek mégis úgy, mintha az ételekre vonatkozna? Ezek szerint mennyire kell körültekintően eljárnunk a Szentírás magyarázatakor?

2. Beszélgessünk még Róm 2:14-16 szakaszáról! A misszió szempontjából hogyan viszonyuljon egyházunk ehhez a gondolathoz? Vagyis, akik nem ismerik az írott törvényt, azoknak is ott van a szívében. Miért kell hát mégis hirdetni nekik az üzenetet?

3. A csütörtöki részben említettük, hogy a jeruzsálemi zsinat példaértékű a mai egyház számára. Olvassuk el újból a beszámolót a zsinatról (ApCsel 15:1-35)! Melyek azok a konkrét dolgok, amelyek mintául szolgálhatnak a mai egyháznak? Gondoljunk például a következőkre: 1) személyes beszámolók a bizonyságtevésről; 2) az evangélium szerepe; 3) a Szentírás szerepe; 4) a misszió szerepe; 5) hogyan viszonyultak egymáshoz az emberek a tanácskozás során.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: