KORNÉLIUSZ MEGTÉRÉSE – 1. rész

Olvassuk el ApCsel 10:1-8, 23-48 verseit! Milyen tanulságot rejt a megváltással és a bizonyságtétellel kapcsolatban ennek a pogány embernek a története, aki Jézus követője lett?

Kornéliusz, a pogány római katonatiszt megtérését pogány pünkösdnek szokták nevezni. Az apostolok cselekedeteinek ez a meghatározó története azt a kérdést érinti, ami a legnagyobb megoszlást váltotta ki az őskeresztény egyházban: kereszténnyé lehetnek-e a pogányok anélkül, hogy előbb zsidóvá váljanak?

Cézáreában volt a római hadsereg központja Júdea egész tartományában, amibe Jeruzsálem is beletartozott. Kornéliusz lehetett annak a hat századosnak az egyike, akik az ott állomásozó, hatszáz fős itáliai csapatot vezették. Neve azt sejteti, hogy egy illusztris római katonai családból származott. Családjának egyik korábbi tagja volt az a parancsnok, aki legyőzte a Rómát évekig rettegésben tartó pun hadvezért, Hannibált. Ennél is fontosabb azonban, hogy Kornéliusz istenfélő ember volt, aki családjával együtt lelki életet élt, rendszeresen imádkozott és nagylelkű volt a rászorulókkal. Isten meghallgatta az imáját, és egy angyalt küldött hozzá üzenettel.

„Kornéliusz Istenben, a menny és a föld Teremtőjében hitt, tisztelte Őt, elismerte felsőbbségét és kikérte tanácsát élete minden ügyében. Családi életében éppúgy, mint hivatalos kötelességében hű volt Jahvéhoz. Otthonában oltárt állított Istennek; az Ő segítsége nélkül nem merte terveit megvalósítani, sem felelősségét hordozni” (Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 89. o.).

Figyeljük meg azt is, mi történt, amikor végül Kornéliusz találkozott Péterrel: imádattal leborult az apostol előtt, aki ettől bizonyára megdöbbent. Ebből is látjuk, hogy az Isten kegyét élvező pogány, istenfélő embernek még sok igazságot meg kellett ismernie, még a legalapvetőbb szinten is! Nem kétséges, hogy készen állt a tanulásra.

Kornéliusz sok mindent még nem tudott, viszont voltak olyan tulajdonságai, amelyekre nekünk is szükségünk van a saját lelki életünkben! Nevezzünk meg néhányat ezek közül!


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: