PÉTER PÜNKÖSDKOR

Jézusnak a mennybemenetele előtt elhangzott szavai missziós jellegűek voltak: „lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samáriában és a földnek mind végső határáig” (ApCsel 1:8). Itt látjuk ismét a megbízást, hogy az egész világon el kell terjeszteni az evangéliumot. Már ötven nappal később kezdett kibontakozni ez a küldetés, amiben Péter kulcs-szerepet játszott.

Olvassuk el ApCsel 2:5-21 szakaszát! Hogyan mutatja ez az esemény is, hogy Isten az egész világnak szánta az evangéliumot? Milyen szerepet kellett a zsidóknak betölteni az üzenet hirdetésében?

A nagy misszióparancs első teljesedése pünkösd napján történt. A Szentlélek kitöltetésének célja a világ evangelizálása volt. A Szentlélek kezdeti kitöltetése óriási eredményeket hozott pünkösd napján, ez azonban még csak az előíze volt a következő években tapasztalt, még nagyobb eredményeknek.

Péter prédikációjában megfigyelhető néhány fontos pont, amelyek egészen máig időszerűek maradtak:

Az első, hogy az ószövetségi próféciák és ígéretek Krisztusban teljesedtek (ApCsel 2:17-21). Ennek igazságát a szolgálatát kísérő hatalmas tettek és jelek mutatták be, valamint halála és feltámadása (22-24. vers).

A második, hogy Jézus felmagasztaltatott, Isten jobbjára ült. Ő Krisztus (a Messiás) és mindeneknek Ura (33-36. vers). Krisztusban mindenki bocsánatot nyer a bűneire, aki megtér és megkeresztelkedik (38-39. vers).

Itt láthatjuk, hogy Péter milyen aktív volt, kiállt és kifejezte a Jézusba vetett hitét. Jézus azért hívta el, hogy az egyház erős vezetője legyen a korai napokban. Noha nem volt annyira kozmopolitán, eredményes és rugalmas más kultúrák és vallások között, mint Pál apostol (lásd Gal 2:11-14), de amikor Jeruzsálemben prédikált a diaszpórában élő zsidóknak, utat nyitott az evangélium előtt, hogy mintegy tizenöt országba eljusson. Ezzel felhasznált egy igen fontos hidat arra, hogy kora közel-keleti világához eljuttassa a jó hírt.

Mire mutat rá a pünkösdi történet azzal kapcsolatban, hogy milyen nagy szükségünk van a Szentlélekre az életünkben? Milyen döntéseket hozhatunk meg, hogy még inkább rá tudjunk hangolódni a Lélek vezetésére?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: