TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„De mondom néktek, hogy sokan eljőnek napkeletről és napnyugatról, és letelepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal a mennyek országában: Ez ország fiai pedig kivettetnek a külső sötétségre; holott lészen sírás és fogaknak csikorgatása” (Mt 8:11-12). Jézus ezt egy adott összefüggésben, bizonyos emberekre utalva mondta, de azért nem mehetünk el az elv mellett, amit megfogalmazott. Akik nagy kiváltságokat kaptak, akik óriási előnyöket élveznek a lelki és teológiai igazságok tekintetében, azoknak vigyázniuk kell! Könnyen közömbössé válhatunk a kapott igazság iránt, amit bizonyos esetekben más nem hirdet vagy tanít. Először is, meg kell győződnünk róla, hogy mi magunk megalapozódtunk az igazságban, utána pedig készen kell állnunk tanítani azokat, akik még nem ismerik.

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. A kereszt mutat rá az egész emberiség abszolút egyetemességére. Isten előtt mindannyian bűnösök vagyunk, egyformán kegyelemre van szükségünk az üdvösséghez. Sok csoport tagjai mégis úgy vélik, hogy mások felett állnak. Ez általános, az egész történelem során így volt. Mit mondhatsz magadról és etnikai, társadalmi, gazdasági vagy kulturális csoportodról? Milyen felsőbbrendűségi érzés van benned (ne áltasd magad – megvan benned is) azokkal szemben, akik mások, mint te? Mi a baj az ilyen hozzáállással? Hogyan tanulhatunk meg változtatni rajta a kereszt tövénél?

2. A samaritánus asszony visszament és a saját népe között tett bizonyságot Jézusról. Milyen tanulság rejlik ebben a misszióval és azzal kapcsolatban, hogy az adott kultúrához tartozóknak fontos a szerepe a környezetük elérésében?

3. A görögök látni akarták Jézust. Bizonyára hallottak róla, vagy maguk is szemtanúi voltak néhány csodájának. Jézus most a mennyben van, és népe, az egyház képviseli itt a földön. Ebből következően milyen legyen az életünk, a bizonyságtételünk?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: