MISSZIÓ A ZSIDÓK KÖZÖTT

„Nem küldettem, csak az Izráel házának elveszett juhaihoz” (Mt 15:24).

Jézus szolgálatának a központjában az első nyilvános fellépése és keresztre feszítése közötti időben szinte csak a zsidók, főként a galileaiak álltak. Az Úr először Izraelnek mutatta be magát. A kereszt előtt a jó hírnek csak kevés üzenete jutott el a pogányokhoz. Jézus nyilván rá akarta ébreszteni a zsidó népet arra, hogy mi a helyük, céljuk és szerepük Istennek az elveszett emberiség megmentését célzó, átfogó missziójában. Izrael alkalmat kapott arra, hogy bemutassa Isten üzenetét a világnak.

Olvassuk el Mt 10:5-6 verseit! Miért mondta ezt Jézus? Hogyan értsük szavait Krisztus eljövetele céljának és a misszió egyetemességének összefüggésében? Vö. Mt 28:19!

Jézus életéről és szolgálatáról elmélkedve meg kell jegyeznünk, hogy határozott különbség van egyrészt a gondolkodása, elképzelései, elvei és tervei között, másrészt aközött, ahogy a céljait megvalósította. Életében, szolgálatában, a mindennapjaiban azonosult a zsidó kultúrával, éppen olyan volt, amilyennek az Ószövetség megjövendölte a Messiást. Testet öltésének hatása viszont egyetemes lett. Halála és feltámadása által az egész világ bűneit elvette (Jn 1:29).

A misszió megalapozását illetően itt egy fontos bibliai elvet vehetünk észre. Az első lépés egy központ létesítésére irányult, hogy földrajzi és kulturális értelemben vett erős és stabil bázist hozzon létre. Ez volt Izrael és a zsidó nép. Amikor ez már megvolt, utána a missziónak a központtól kifelé haladva, egyre szélesedve kell fejlődnie.

Gondoljunk most a saját gyülekezetünkre! Mennyire követi a fentebb kifejtett gondolatokat – vagyis egy erős, stabil bázis, ami azután másokhoz is elér? Hogyan kerülhetjük el azt a veszélyt, ami sok gyülekezetet fenyeget, hogy csak önmagunkkal foglalkozunk, csak a saját szükségleteink miatt aggodalmaskodunk, miközben elhanyagoljuk a bizonyságtételt és a missziót?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: