TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó, „Eszter királyné kora” c. fejezet, 372-375. o.

Az „Isten maradék népe elleni végső rendelet nagyon fog hasonlítani ahhoz, amelyet Ahasvérus adott ki a zsidók ellen. Az igaz egyház ellenségei ma a szombat parancsát megtartók kis csoportjában Márdokeust látnak a kapuban. Isten népének a menny törvénye iránti tisztelete állandó szemrehányást jelent azok számára, akik nem félik az Urat és lábbal tiporják szombatját” (i. m. 375. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. Milyen párhuzamot vonhatunk a zsidók elleni rendelet és aközött, ami majd az utolsó napokban fenyeget, amikor a „fenevad bélyege” előtérbe kerül?

2. Ókori zsidók, valamint egyes keresztények is vitatták, hogy Eszter könyvének valóban van-e helye az ószövetségi kánonban. Ez az irat hiányzott annak a közösségnek az ószövetségi gyűjteményéből, amely a Holt-tengeri tekercseket készítette, mint ahogy az ókori Törökország meg Szíria területén lévő gyülekezetekéből is. Eszter könyvében nem szerepel Isten neve, miközben a pogány királyra vagy százkilencven utalást találunk. Nem hallunk a könyvben imáról, áldozatról, templomról, sem istentiszteletről, csak böjtölésről esik szó. Végül pedig meg sem említi a szövetség lényeges elemeit, a megbocsátást és a könyörületet. Mégis az Úr jónak látta bevenni Eszter könyvét a kánonba. Miért? Milyen komoly lelki tanulságot találunk ebben azzal kapcsolatban, hogyan képes Isten még az igen nehéznek mutatkozó körülmények között is a javunkat munkálni az életünkben?

3. Beszélgessünk még arról, hogy a misszionáriusok és a missziómunkában résztvevők időnként nem mondják meg nyíltan, kik is ők és miért dolgoznak! Milyen nyomós okkal tehetik ezt (ha van ilyen)? Például a keresztényekkel ellenséges országokban a misszionáriusok nagyon vigyáznak, nehogy felfedjék kilétüket. Ha arra érzünk késztetést, hogy ne valljunk színt azonnal, hogyan tehetjük ezt meg mindenféle tisztességtelenség és megtévesztés nélkül?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: