MÁS FOGLYOK ÉS MISSZIONÁRIUSOK

Dániel izraelita volt, akit akarata ellenére vittek el saját földjéről. Így került József és Mózes is Egyiptomba, Nehémiás Babilonba, Eszter pedig Perzsiába. Az életük azt bizonyítja, hogy igen is megmaradhat az ember Isten iránti hűsége még a lelki és kulturális szempontból ellenséges környezetben is. Sőt, az Úr segítségével kiemelt vezetői pozíciót is szerezhettek az idegen körülmények között. Mindannyian kreatív és teljes életet éltek, mesterien tárgyaltak bonyolult vallási, társadalmi, politikai és gazdasági kérdésekben, saját hazájuk kultúrájától igen eltérő körülmények között. Nemcsak a fogságban lévő héber közösség hűséges tagjai voltak, hanem a maguk módján Izrael Istenének eredményes misszionáriusai is.

A fogság idején a bizonyságtételnek egyaránt részét képezte a passzív jelenlét és az üzenet aktív hirdetése.

Eszter

Dániel

1. Nem mondta meg, hogy héber.

2. Nem beszélt a vallásáról.

3. Isten megvédte őt és a családját.

4. Előkelő körökben tett bizonyságot, hogy megvédje mind saját, mind népe életét.

5. Közreműködött a vallásszabadság megalapozásában, és tett azért, hogy a vallási kisebbségnek joga legyen az önvédelemre.

1. Megmondta, hogy héber.

2. Nyíltan beszélt vallási meggyőződéséről.

3. Isten megvédte őt és a barátait.

4. Előkelő körökben tett bizonyságot, hogy megvédje saját és mások életét.

5. Közvetetten hatott arra, hogy Círusz király engedélyt adjon a héber menekülteknek Jeruzsálem újjáépítésére.

Olvassuk el Mózes első könyve 41. fejezetét! Hogyan tudott József bizonyságot tenni az egyiptomiak előtt? Milyen párhuzamokat találunk József, ill. Dániel meg a társai történetei között?

Milyen helyzetben, körülmények között tudjuk bizonyságát adni a hitünknek? Aktív vagy passzív a bizonyságtételünk? Esetleg mindkettő? Mit tehetnénk vagy mondhatnánk, ami még jobban érzékeltetné Isten jóságát és szeretetét a környezetünkben?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: