DÁNIEL ÉS ISTEN ÖRÖKKÉVALÓ ORSZÁGA

Dániel nem csupán mások álmait magyarázta, még ha ez valóban kiemelkedő dolog is volt az adott helyzetben. Könyve 7-12. fejezeteiben ő maga is kapott látomásokat, amelyek felvázolták a nagy világbirodalmak jövőjét. A látomásai különösen azt hangsúlyozták, hogy a földi uralkodóktól, a terveiktől és a mesterkedéseiktől függetlenül Isten kezében van a nemzetek végső irányítása. Végül Isten és az országa diadalmaskodik, és győzelme maradéktalan lesz (lásd Dán 2:44).

Milyen jelenetet fest le Dán 7:13-14? Hogyan kapcsolódik ez a kép ahhoz, hogy a keresztények az egész világra eljuttatják az evangéliumot?

E versek központi témája Isten örök országának a megalapítása, ami csak Jézus visszajövetelekor következik be. A visszajövetelével kapcsolatban milyen fontos tényezőt említett meg Jézus?

„És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég. Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen (aki olvassa, értse meg): Akkor, akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre” (Mt 24:14-16).

Máté 24. fejezetében Jézusnak a világ végére vonatkozó próféciája Dániel próféciájához kapcsolódik. Dániel említette „a pusztító utálatosságot” (Dán 11:31; 12:11), amit Jézus a saját korára, sőt azon túlmenően is alkalmazott és tovább magyarázott. A lényeg tehát, hogy Jézus Dániel próféta könyvét szorosan összekötötte a végidővel, ami persze nem meglepő, hiszen maga Dániel is sokszor mutatott előre az utolsó időkre (Dán 8:17, 19; 11:35; 12:4, 13). Jézus szerint pedig a vég csak az után jön el, hogy „az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon” (Mt 24:14).

Az evangéliumot „az egész világon” hirdetni kell, Jézus csak azt követően fog visszajönni. És mi vagyunk, akiket Isten elhívott ennek a hirdetésére. Némelyek úgy érvelnek, hogy Jézus nem jöhet vissza addig, amíg el nem végezzük a feladatunkat. Hogyan értsük ezt? Mi a szerepünk Jézus visszatérésének időzítésében? Beszélgessünk erről szombaton a csoportban!


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: