TANÚK (Dániel 2–5. fejezet)

Dániel próféta könyve 2. fejezetében a szükséghelyzet következtében a prófétának alkalma adódott bizonyságot tenni a babiloni bálványok tehetetlenségével szemben az igaz Isten hatalmáról. Zsidó honfitársaival Dániel elénekelt egy hálazsoltárt, megköszönve az Úrnak, hogy válaszolt imáikra (Dán 2:20-23), majd megmagyarázta a király álmát, szólt Isten nagyságáról, valamint minden földi birodalom feletti uralmáról.

A király szavaiban mi utal arra, hogy megtanult valamit az igaz Istenről (Dán 2:47)?

A könyv 2. fejezetében Dánielnek nem volt választása: vagy megadja a királynak, amit akart, vagy halál vár rá. Ezzel szemben a 3. fejezetben a három barátja elkerülhette volna a tüzes kemencét, ha egyszerűen enged a király parancsának. Viszont hűséges bizonyságtételükkel tanúskodhattak az igaz Isten hatalmáról.

„Honnan tudta Nabukodonozor, hogy a negyedik alak ábrázata olyan, mint az istenek fiáé? Az országában lévő héber foglyoktól hallott az Isten Fiáról. Ők vitték el oda az élő Isten hírét, aki mindenek felett uralkodik” (Ellen G. White: The Advent Review and Sabbath Herald. 1892. május 3.).

Dániel 4. fejezetében mit vallott meg Nabukodonozor király újfent az igaz Istenről (Dán 4:34)? Ne felejtsük el, hogy mindez Dániel bizonyságtételének volt köszönhető!

Dániel az 5. fejezetben jelenik meg utoljára a babiloni udvarban. Azért hívatták, hogy megmagyarázza, mit jelent a furcsa írás Belsazár palotájának a falán. Mint kiderült, azt jövendölte meg, hogy a médek és perzsák döntik meg a Babiloni Birodalmat. Belsazárra kétségkívül óriási hatást tett Dániel, de már túl késő volt, a király sorsa addigra megpecsételődött. Szomorú, hogy amint a Biblia beszámol róla (Dán 5:17-23), Belsazárnak lett volna alkalma megismerni az igazságot és megalázkodni, ő azonban nem élt a kínálkozó lehetőségekkel.

Milyen fontos megvizsgálni az életünket és megkérdezni magunktól: miről és hogyan teszek bizonyságot? Milyen következtetést vonhatunk le a válaszunkból?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: