Fogoly misszionáriusok

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 41; Ézsaiás 39:5-7; Dániel 1–12; 2:44;

Máté 24:14-15

„És hatalom, dicsőség és uralom adatott neki, hogy minden nép, nemzet és nyelv őt tisztelje. Hatalma örökkévaló hatalom, amely nem szűnik meg, és királysága sem pusztul el” (Dán 7:14, ÚRK).

A prófécia népeként a hetednapi adventisták hiszik, hogy Jézus Krisztus hamarosan visszajön. Adventje vet majd véget jelen világunknak, és kezdetét veszi Isten örök országa, amit Dániel próféta könyve így mutat be: „A Felséges szentjeinek a népéé lesz az ég alatt minden ország királyi uralma, hatalma és nagysága. Ez a királyi uralom örök uralom lesz, neki szolgál majd és neki engedelmeskedik minden hatalom” (Dán 7:27, RÚF). Ebben az országban ér a hitünk a tetőfokára. Ezt nevezi A zsidókhoz írt levél úgy, hogy „jobb” ország, város, aminek az eljövetelében bízott Isten népe minden korszakban, „melynek építője és alkotója az Isten” (Zsid 11:10).

Ugyanakkor Dániel próféta könyve egyfajta missziós kézikönyv is. Megtanulhatjuk belőle, miként tudta felhasználni Isten a népe bizonyos tagjait arra, hogy bizonyságot tegyenek azoknak, akik lelki és teológiai kérdéseket illetően tudatlanságban éltek. A hívők a hűségükkel, szorgalmukkal és megingathatatlan hitükkel bemutatták az élő Isten létezésének valóságát azok előtt, akik csak hamis isteneket ismertek. Így a pogányoknak is lehetőségük nyílt arra, hogy helyet kapjanak Isten örök országában.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: