TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„Jónás próféta könyve különösen fontos a misszió bibliai alapjának a megértéséhez, mivel érinti az isteni megbízatást, amit a pogány népekre vonatkozóan adott népének az Úr. Ilyen szempontból ez volt az újszövetségi misszióparancs előkészítő lépése. Továbbá azért is fontos, mert bepillantást enged abba, hogy milyen mély ellenállásba ütközik ez a parancs Jahvénak éppen abban a szolgájában, akit a munka végzésére kiválasztott” (J. Verkuyl: Contemporary Missiology. Grand Rapids, Mich., 1978, Wm. B. Eerdmans Publ. Co., 96. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. „Ninive történelmének egy részét alaposan tanulmányoznunk kell… Tisztában kell lennünk azzal, hogy milyen kötelesség terhel bennünket embertársaink iránt, akik tudatlanok, bűnösök, akiknek szüksége van a segítségünkre” (Ellen G. White: The Southern Work. 80. o.). Mi tehát a kötelességünk?

2. Asszíria szuperhatalom volt, Kr. e. 885-625 között uralta az ókori Közel-Keletet. Izrael és Júda többször is szenvedett kegyetlen uralma alatt. Izrael királyát, Jéhut hadisarc fizetésére kötelezte az asszír uralkodó, III. Salmaneszer. Végül Kr. e. 722-ben Izrael elesett az asszír csapatok előtt. Nem csoda, hogy Jónás vonakodott elmenni Ninivébe, Asszíria négy fontos városának egyikébe, ami a központja volt Istár, a szerelem és a háború istennője kultuszának. Isten arra hívta el a prófétát, hogy az ellenség területének vallási központjában szólítsa megtérésre a harcos asszírokat. Milyen tanulságok rejlenek ebben a gondolatban a misszióval kapcsolatban?

3. Hogyan kerülheti el a maradék egyház azt a feltételezést, hogy nem a népek, hanem csak a saját javát szolgálják Isten tanácsai és áldásai olyan területeken, mint pl. a szombat, az egészség kérdésköre és a nevelés? Lásd Jel 3:17-18!

4. Jel 14:6-12 verseiben a hármas angyali üzenet hogyan közvetít ahhoz hasonló gondolatokat, mint amit Jónásnak kellett Ninivében elmondania?

5. Vannak, akik automatikusan elvetik Jónás történetét, kiváltképp azt a részt, amikor a próféta a hal gyomrába került. Milyen előre kialakított nézetek miatt nem fogadják el? Milyen előfeltételezésre van szükség ahhoz, hogy el tudjuk hinni?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: