JÓNÁS KESERGÉSE

Jón 4:1-11 szakasza alátámasztja, hogy nem a távolság, a szél, a matrózok, a hal és nem is Ninive lakosai miatt volt a legnehezebb Istennek rávennie a prófétát a külmisszióban való részvételre. Maga Jónás volt a legnagyobb akadály. A történet szembeállítja egymással Ninive lakóinak hitét és Jónás hitetlen, bosszúszomjas lelkületét. Ő az egyetlen ember a Szentírásban, aki vádolja Istent, amiért kegyelmes, könyörületes, késedelmes a haragra, szeretettel teljes és nem akar csapásokat küldeni. Azt hihetnénk, hogy a legtöbben hálával gondolnak Istennek e tulajdonságaira!

„Jónásnak elsőként kellett volna örvendeznie a menny csodálatos kegyelmén, amikor megtudta, hogy Isten irgalmaz a városnak, amely gonoszsága ellenére bűnbánatot tartott, és zsákban, hamuban bánkódott. Ehelyett az a gondolat foglalkoztatta, hogy hamis prófétának fogják tartani. Hírnevét féltve, szem elől tévesztette, hogy a saját hírnevénél felmérhetetlenül többet érnek e szerencsétlen város lakói. Isten szánalma a bűnbánó niniveiek iránt »nagyon rosszul esett Jónásnak, és megharagudott«” (Ellen G. White: Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó, 170. o.).

Olvassuk el Jón 4:10-11 verseit! A bűnös emberi természettel ellentétben Isten jelleme milyen? Mit tanítanak erről e versek?

A 4. fejezetben Jónás kétszer is kimutatta haragját. Mérges lett, amiért Isten megváltoztatta a szándékát és megkegyelmezett Ninive több mint százhúszezer lakosának. Azért is haragudott, hogy a tök (Károli) vagy ricinusbokor (ÚRK) elszáradt. Az önző prófétának helyes fontossági sorrendet kellett látnia.

Isten arra tanította Jónást, hogy fogadja el minden ember testvériségét. Ennek ugyanis az az alapja, hogy Isten az Atyja mindenkinek. A prófétának be kellett látnia, hogy az „idegenek”, bár tévúton jártak, mégis éppen úgy emberek, mint ő maga. Vajon százhúszezer ember nem többet ér egy bokornál (RÚF)?

Olvassuk el újból az Úr feddését, amit Jónásnak mondott! Mi miatt mondhatna nekünk is valami hasonlót? Hányszor kapjuk magunkat azon, hogy jobban foglalkoztatnak bizonyos kérdések, amelyek többsége igencsak hétköznapi, mint a vesztükbe rohanó emberek sorsa? Pedig Krisztus értük is ontotta vérét!


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: