TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„Isten elhívta Ábrahámot, jólétet és megbecsülést biztosított számára. Ennek a pátriárkának a hűsége világosság volt az embereknek mindazokban az országokban, amelyekben vándorlása során megfordult. Ábrahám nem tartotta magát távol, nem zárkózott el azoktól a népektől, amelyek körülvették. Baráti kapcsolatot tartott fenn a környező népek királyaival, kik közül némelyek nagy tisztelettel adóztak neki. Becsületessége és önzetlensége, bátorsága és jóakarata Isten jellemét képviselte. Mezopotámiában, Kánaánban, Egyiptomban és még Sodoma lakosai számára is a menny Istene mutatkozott meg rajta keresztül” (Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó, 328. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. Ábrahám és Izsák története a Mórija hegyén már évezredek óta felkavarja és válaszra készteti a hívőket, miközben akik kegyetlen, barbár tettnek tartják, csak gúnyolják és elítélik. Olvassuk el újból a történetet Mózes első könyve 22. fejezetében! Milyen fontos tanulságokat találunk benne? Mit tanít a keresztről és a bűn rettenetes áráról? Milyen tanulság rejlik benne mindarról, ami együtt jár a hittel megtett lépéssel? Miért tartják sokan zavarónak ezt a történetet?

2. Olvassuk el 1Mózz 12:11-13 és 20:2 verseiben a két beszámolót arról, amikor a hit hiánya mutatkozott meg Ábrahámban, Isten emberében. Mit szűrhetünk le ezekből az esetekből?

3. A Biblia egyik legismertebb verse 1Móz 15:6. Mit fejez ki? Milyen összefüggésben hangzik el? Hogyan használja fel az Újszövetség ezt a verset (lásd Róm 4:3; Gal 3:6; Jak 2:23)? Mit tanít a hitről, a cselekedetekről és a megváltásról?

4. Említsünk meg néhány kiemelkedő vallási vezetőt, akiknek a családja nem járt „az Úr útján”! Mit tanulhatunk a történetükből, ami segítségére lehet azoknak, akik igyekeznek hűséges életre vezetni a családjuk tagjait?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: