ÁBRAHÁM: MISSZIONÁRIUS A SAJÁT HÁZÁBAN

„Ábrahám nagy és hatalmas néppé lesz; és benne megáldatnak a földnek minden nemzetségei. Mert tudom róla, hogy megparancsolja az ő fiainak és az ő házanépének őutána, hogy megőrizzék az Úrnak útát, igazságot és törvényt tévén, hogy beteljesítse az Úr Ábrahámon, amit szólott felőle” (1Móz 18:18-19). Milyen fontos tanulságot találunk ezekben a versekben a hűséggel és Isten szolgálatával kapcsolatban?

„Isten Ábrahámot Igéje tanítójául hívta el, egy nagy nép atyjául választotta ki, mert látta, hogy Ábrahám tanítani fogja gyermekeit és házanépét Isten törvényének elveire. És ami erőt adott Ábrahám tanításainak, az a saját életének befolyása volt. Nagy háztartása több mint ezer emberből állt, akik közül sokan családfők voltak, és nem kevesen újonnan tértek meg a pogányságból” (Ellen G. White: Előtted az élet. Nevelés. Budapest, 1992, Advent Kiadó, 186. o.).

A missziós tevékenységek eredményesebbek lesznek, ha a hátterükben az Isten tervével összhangban álló családi élet van. A bibliai történelem és az egyháztörténelem egyaránt azt mutatja, hogy a legtöbb őskeresztény gyülekezet házi, családi alapon szerveződött. Isten többek között azért választotta ki Ábrahámot, mert látta benne a képességet arra, hogy a gyermekeit és a házanépét az Úr útjain vezesse. Isten célja ugyanaz a családban, mint a missziómunkában: „Az igazságnak és igaz ítéletnek gyakorlása” (Péld 21:3).

Milyen példákat említhetünk Ábrahám családjából, amelyek mutatják az Úrhoz való hűségüket? Lásd pl. Zsid 11:11, 20!

A Bibliában természetesen találunk olyan istenfélő embereket is, akiknek a családja nem követte az Úr útját. Ettől függetlenül a mai igék üzenete világos: Ábrahám hite és példája elég erős volt ahhoz, hogy házanépének tagjai megtanulják megőrizni „az Úrnak útát” (1Móz 18:19).

Megőrizni „az Úrnak útát” – mit jelent neked ez a kifejezés? Hogyan kell ezt tennünk?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: