Ábrahám, az első misszionárius

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 12:1-3, 6-7; 14:8-24; 18:18-19;

Galata 3:6; Zsidók 11:8-19

„Miképpen Ábrahám hitt az Istennek, és tulajdoníttatott néki igazságul. Értsétek meg tehát, hogy akik hitből vannak, azok az Ábrahám fiai. Előre látván pedig az Írás, hogy Isten hitből fogja megigazítani a pogányokat, eleve hirdette Ábrahámnak, hogy: Tebenned fognak megáldatni minden népek” (Gal 3:6-8).

Nem véletlen, hogy a világ fő vallásai közül hármat, a judaizmust, a kereszténységet és az iszlámot ábrahámi vallásnak is nevezik. Mégpedig azért, mert így vagy úgy mindhárom hit a gyökereit visszavezeti Istennek ehhez a kiemelkedő emberéhez.

Ábrahámra csodálattal tekintünk és a hit meghatározó példaképének tartjuk, azonban e heti tanulmányunk a hűségét egy másik szögből vizsgálja. Misszionáriusként akarunk rátekinteni, akit elhívott az Úr, hogy egy másik földre menjen el és tegyen bizonyságot az embereknek az igaz Istenről, a Teremtőről és Megváltóról.

Isten háromszoros célt állított Ábrahám és az utódai elé (lásd Gal 3:29): 1) elfogadják és őrizzék az Istentől származó igazságot Isten országáról, amit az emberiség elveszített történelme korai szakaszában; 2) legyen az a csatorna, amelyen át a Megváltó belép a történelembe; 3) Isten hűséges szolgáiként világosságul szolgáljanak a népek között, akiknek meg kell ismerni az Urat.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: